Avtalsförslag från Bonnier Tidskrifter genom BT Content till frilansare

Det har kommit till BLF:s kännedom att Bonnier Tidskrifter genom sitt nya område BT Content ”erbjuder” fotografer ett avtal som gäller återpublicering av material. Avtalet är formulerat så att BT Content med exklusivitet tar över rätten till arbetet och därtill vidareförsäljningsrätten i egen eller annans regi över hela världen. För det får fotografen en ersättning på 10 procent av grundarvodet varje gång en bild eller hela arbetet används.

Sammantaget är inskränkningen i fotografens rätt för stor och ersättning för låg. BLF rekommenderar att ingen av våra eller andra berörda organisationers medlemmar accepterar förslaget.

För ytterligare information kontakta BLF på 08-555 963 10.

Stockholm, den 22 maj 2015.

BLF

Vi stödjer fotografernas kamp

Expressen valde i oktober förra året att säga upp samtliga fotografer och bildredaktörer. Nu hotas de frilansfotografer som anlitas av tidningen av sänkta arvoden. Det är oroväckande att Expressen inte värderar de som producerar tidningens bildjournalistik på ett högre sätt. Läs mer…