DRÖNARFÖRSÄKRING

I samarbete med försäkringsbolaget Svedea kan Gefvert, förutom tidigare Flygansvar, nu även förmedla en Egendomsfösäkring för drönaren vilken gäller under flygning. Egendomsförsäkringen gäller för plötslig och oförutsedd fysisk skada på eller förlust av försäkrad egendom (allriskförsäkring).

Hearing om EASA prototypregler för UAS

Transportstyrelsens information från mötet den 2016-08-30 angående arbetet med EU-regler gällande UAS / drönarflygning. Regelverket gäller endast flygningen, inte kameratillstånd. Skillnader mot nuvarande svenska regler – Alla obemannade luftfartyg (drönare) omfattas, reglering sker utifrån risk och proportionalitet – Ingen skillnad kommersiellt/icke kommersiellt. KLICKA HÄR för att Läs mer…