Olovligen tar bilder på andra!

Jag jobbar som butiksväktare på köpcentrum, och igår så fick jag höra av kunden att en äldre man gick runt och tog olovliga bilder på andra kvinnor. Nu i detta fall fick kunden höra detta av deras besökare, så kunden hade inte sett det ske på bar gärning.?? Även ifall kunden hade sett det ske på bar gärning och jag själv ser det ske på bar gärning att den äldre mannen tar olovliga bilder på andra kvinnor så måste detta vara olagligt? Vem vet vad han kan göra med bilderna. Kan jag inte som enskild person utgå från brottsbalken 24 kapitlet, 7 paragrafen; ofredande och gripa honom för det. Eftersom enligt lagen står det i slutet av stycken ”annan hänsynslös beteende som är ofredande” är gripbart.

Svar: Befinner sig mannen som fotograferar på allmän plats går det inte hindra honom från att fotografera. Något ofredande är det inte att fotografera. Ett ofredande kan först uppstå då bilden publiceras i något för den avbildande förtalande eller kränkande sammanhang.? Är det ett köpcenter som inte är allmän plats råder den som äger köpcentret över ordningsreglerna och då kan man be personen sluta fotografera. Att ta ifrån honom hans kamera eller gripa honom går däremot inte. ?Det blir ett ofredande av honom. Något personskydd finns inte i svensk lagstiftning utom i kränkande sammanhang eller användning av personbild i reklam.

Tredje part lägger ut artistbilder

Vi är en förening som anlitar artister till diverse musikarrangemang. Nu har någon lagt ut bilder på artisterna på sin hemsida utan att meddela varken oss eller artisterna. Borde inte bildpubliceringen vara en fråga mellan artisterna och arrangören? Hur kan vi undvika liknande situationer i framtiden?

Svar: Så länge det är fritt att fotografera på era tillställningar kan en fotograf fotografera och lägga ut bilderna. Beträffande bilder på artisterna får dessa dock inte användas i reklamsammanhang utan tillstånd av artisterna om de syns på bilden. Även en fotografs hemsida kan räknas som reklam för fotografen om denne är näringsidkare. ?Ett sätt att slippa ovälkommen fotografering är att inom området där ni arrangerar införa fotoförbud med angivandet av detta på skyltar. Om arrangemanget sker på allmän plats, park etc. är det dock tillgängligt för alla.

Einsteins tunga

Jag söker en bild på Einstein där han räcker ut tungan. Den ska vara till en skylt åt en blivande student. Finns det någon site där man kan ladda ner bilden utan att bryta mot copyright lagen?

Svar: Bilden anses vara utan upphovsrättsligt skydd, men de bildbyråer som har bilden vill oftast ha betalt för att de vårdat och sparat bilden i sina arkiv.

Bilder på avlidna personer

Får jag sätta ut bild på min avlidna faster och farbror på hemsidan utan att fråga anhöriga. Faster dog för 20 år sedan och farbror för 4 år sedan.

Svar: Ja, döda har inget skydd i Sverige.

Samma bild i flera dagstidningar

Jag säljer bilder till olika tidningar. Sålde ett par bilder till Sydsvenskan. Samtidigt använder tidningen Skånska Dagbladet samma bilder och artiklar. Men med skånskans logotyp på första sidan. Ska jag då ha betalt för denna bild från Skånskan också?

Svar: Medlemmarna i BLF har ett specialpris efter avtal med Tidningsutgivarna (TU). I det ingår att en tidning som till minst 50 procent är samma tidning som en annan inte behöver betala extra för ”avläggande” versioner av samma tidning även om tidningens namn kan vara olika. Är du inte medlem i BLF gäller inte avtalet dig och du bör kunna begära ersättning för den dubbla publiceringen såvida du inte träffat överenskommelse när du sålde bilderna om annan betalning.

Jag har levererat en antal bilder till en dagstidning. Vi har gjort upp att betalning skall ske enligt blf-prislistan. Bilder har varit publicerade i dagstidningen och andra tidningar inom koncernen. Nu vill tidningen bara betala för publicerade bilder i ”huvudtidningen”. De hävdar att de inte behöver betala för publicering i de andra tidningarna. Det handlar delvis om samma bilder. Vad säger BLF om flera tidningar inom samma koncern?

Svar: BLF har ett avtal med Tidningsutgivarna som gäller enbart BLF-medlemmar om att en tidning som ger ut en annan tidning med till 50 procent samma material anses som avläggare och att en samtidig publicering i denna avläggare kan ske för samma pris. detta avtal gäller enbart BLF-medlemmar. Har inget avtal träffats före publicering gäller detta ej. har avtal träffats om att vita listan skall gälla bör dock den tidning det är fråga om visa att det redaktionella materialet i avläggaren är till 50 procent lika. Detta skall gälla per årsbasis. Eftersom vi har en del bråk om denna punkt är du välkommen att vända dig till BLF:s kansli [email protected] för mer information.

Tipsbild – kan jag kräva pengar?

Om en dagstidning uppmanar man ska skicka in bilder i ett visst ändamål och dom sedan publicerar dessa på webben. Utan att någonstans skrivit att ingen ersättning utgår eller så…? Skall dom i så fall betala? Och i så fall vad?

Svar: Det beror på vad som avtalats. Du bör ange att du vill ha ersättning redan när du sänder in bilden. Priser finns i BLF:s Rätt & Prsi och för BLF-medlemmar o avtal mellan BLF och Tidningsutgivarna när det gäller tryckta bilder. ?Ibland frågar tidningar om folks bästa sommarbilder och lottar ut något för veckans bästa bild. Deltar man i detta utan att ange att man vill ha ersättning blir det nog svårt att i efterhand begära betalt.? Huvudregeln är att alltid ange att man vill ha betalt i den händelse bilden publiceras,

Igår skicka de jag in en ”tipsbild” till lokaltidningen. De ringde sedan upp och frågade lite om vad som hänt. Sen idag såg jag att bilden publicerats, men de sa de inte när de ringde. Kan jag få ersättning?

Svar: Ja, skicka en räkning, såvida inte de i tidningen har skrivit något om att läsarna får skicka in bilder utan att ersättning utgår. Var vaksam på att en del tidningar anger att de inte betalar för tipsbilder som skickas in via MMS eller tipsmail – om du har en bra bild ska du alltid komma överns om vad som gäller kring publicering innan du skickar in bilden.

Bild i TV-repris

TV4 Fakta vill visa en dokumentär där jag har 5 stillbilder. Den har visats tre gånger tidigare och jag har fått betalt enl. BLF. Nu föreslår de en ”klumpdeal” för framtida repriseringar. Hur gör jag. Vad är rimligt om jag går med på klumpdealen?

Svar: Omöjligt att besvara utan uppgifter om summor och visningsrättigheter. Men gör tillsammans med kunden ett överslag på hur många ytterligare visningar som är sannolikt och basera priset på detta.