Publicering av bild utan min vetskap

Jag jobbar på ett företag där min bild och namn har publicerats i flera tidskrifter (bl.a. årsredovisningen, och andra kommersiella tidskrifter utgivna av mitt företag). Jag har inte blivit tillfrågade eller haft vetskapen om publiceringen. (Det står inget i mitt anställningsavtal om att bilder kan publiceras på mig). Min fråga är om det är praxis att göra så? Kan jag begära någon form av ersättning?? Tack på förhand.

Svar: Lagen om namn och bild i reklam är tillämplig och då måste personer på bild tillfrågas om det inte finns klara avtal om saken i anställningsvillkor m.m. Varje person som förekommer i reklam utan sitt medgivande har rätt till ersättning. Frågan är bara hur arbetsgivaren betraktar saken. Bättre är väl att ta upp en diskussion om frågan. Även fackliga organisationer bör kunna tala om vad som gäller på just den arbetsplatsen.

Min bild i företagets katalog

Jag hade företagets demobil till Göteborg och passade på att fotografera den i lite fina miljöer och tänkte att den kanske kunde vara cool som skärmsläckare och möjligheten till nerladdning skulle finnas…

Men vid nytryck av företagets katalog så har dom tagit min bild och använt den i katalogen… 30 000 kataloger eller mera! Dom har inte frågat eller inte ens tryckt mitt namn i kanten vid bilden: foto by: Hur kan de bli ersättnings skyldiga eller vad ska man göra…?

Svar: Eftersom du är upphovsman till bilden har du rätt till ersättning om det inte ingår i ditt arbete för företaget att fotografera. Priser finns i BLF:s cirkaprislista. Tala med företaget.

Får jag använda bilderna om jag startar eget

Jag jobbar på en Studio. Då jag anställdes så skrevs inga avtal om hur material jag framställt skulle regleras då jag från början inte anställdes som fotograf. Om jag någon gång i framtiden skulle vilja sluta och starta eget eller liknande, får jag då använda mina bilder på hemsida o dyl. eller har företaget jag jobbar på idag rätten till dom.

Jag vet redan att om jag skulle sluta mitt jobb så skulle det antagligen inte vara så uppskattat så ”enligt överenskommelse” som jag läst i tidigare trådar är nog tyvärr uteslutet.

Svar: Det finns inga klara regler när det gäller anställdas upphovsrätt. Är man anställd som fotograf har företaget rätt att utnyttja fotografens bilder fullt ut för egen räkning, men ett överlåtande skall det träffas avtal om, såvida inte företagets verksamhet är just att sälja bilder vidare t.ex. en bildbyrå.

Eftersom du inte från början var anställd som fotograf så har dina arbetsvillkor förändrats och ditt anställningsavtal borde ha skrivits om eller om det inte fanns något diskuterats igenom. Har du varit anställd en längre tid som fotograf (flera år) kan det nog anses att du accepterat de nya anställningsförhållandena genom att du inte själv fört förändringen på tal. I så fall har du ingen rätt utom den ideella till dina bilder tagna för företaget. Du bör dock precis som finns i journalistförbundets kollektivavtal dock ha rätt att visa upp dina tagna bilder för tänkbara framtida arbetsgivare, kunder etc. Enligt min uppfattning kan du däremot inte lägga ut dina bilder på Internet, då den typen av spridande är förbehållna företaget som innehar den ekonomiska rätten till bilderna.

Vem äger rättigheterna

Jag jobbar på en skola och har fotat en hel del i verksamheten. Jag har hela tiden hävdat att det är jag som äger rättigheterna till mina bilder, fast jag har tagit bilderna under arbetstid. Jag har tagit bilder för att det ska finnas bevarat. Men på skolan säger dom att det är skolan som äger rättigheterna och att dom får använda mina bilder hur som helst. Även fast jag har använt min kamera i 99 % av fallen.

Vem äger rättigheterna om mina bilder. Är det jag som har fotat på arbetstid eller är det skolans som äger bilderna? ?Vid en tidpunkt när det var en sångtävling så fotade jag dom medverkande, för att dom skulle använda bilderna till programbladet. Vem äger rätten till dessa bilder?

Och om jag slutar på skolan, får dom då använda mina bilder hur som helst eller måste dom har mitt tillstånd?

Svar: Allt beror på vilket anställningsavtal du har. Är du till exempel anställd som vaktmästare och arbetar med detta i huvudsak är du ägare till bilderna. Men du bör förhandla om detta snarast, så att det inte tolkas som om du accepterat situationen. Det har ingen betydelse om du fotograferat med egen eller företagets kamera. Om det inte finns i ditt anställningsavtal att du skall fotografera för arbetsgivarens räkning utan lika bra kan låta bli då är det dina bilder.

O så fall om du slutar äger du rätt att ta med dig bilderna.? Även i fallet om de medverkande (om du inte fått skolans uppdrag att fotografera) så är det du som är upphovsman och ägare till bilderna. Endast en person kan i Sverige erhålla upphovsrätt och arbetsgivaren måste förhandla till sig denna rätt i anställningsavtal eller andra överenskommelser. Är man anställd som fotograf på t.ex. en dagstidning ligger det i uppdragets art att den ekonomiska rätten tillhör tidningen. Däremot övergår inte en vidareöverlåtelserätt, rätten att sälja bilder till annan utan vidare till arbetsgivaren utan en uppgörelse om detta måste till.

Vad får arbetsgivaren göra med min film

Om arbetsgivaren äger den ekonomiska rätten att använda en färdig produktion, men det inte finns ett avtal som säger vad som gäller mellan filmaren och arbetsgivaren.? Får han lägga ut filmen, och ha klippt bort någonting. Får han sälja den vidare till TV och ge dem rätt att klippa bort scener och redigera den efter vad dom tycker gör filmen bättre? T.ex. om arbetsgivaren via internet lägger ut ett klipp på 8 minuter när filmen är 30 minuter.

Svar: Nej är min uppfattning. Arbetsgivaren har rätt att använda produkten i det skick som den skapats. Görs förändringar kränker det upphovsmannens ideella rätt, som upphovsmannen kan begära ersättning för.