Privata bilder

Vad gäller för publicering av privata bilder, utan samtycke på internet? Jag har nyligen avslutat ett förhållande och jag är rädd för att mannen jag gjorde slut med kommer att lägga upp bilder, som jag absolut inte vill skall publiceras eller förekomma där, på mig på internet. Vidare misstänker jag att kommer att skriva en del kränkande information i samband med bilderna. Kan han lägga ut dessa bilder utan mitt samtycke? Vad finns det för rättsliga åtgärder att vidta om han lägger ut bilderna? Samt vad gäller rättsläget för kränkande information i samband med bilderna?

Svar: Beträffande kränkande information kring bilderna på Internet så gäller personuppgiftslagen. Att annars stoppa bilderna från publicering av upphovsmannen, fotografen till bilderna kan vara svårt. Ett sätt kan vara att skriva till fotografen och påpeka att det inte finns något modellavtal kring bilderna och att de inte får publiceras utan din vilja. Skulle bilderna sedan i alla fall förekomma på sajter som kan anses kränkande kan ett sådant dokument hjälpa din sak. Se bara till att det når mottagaren t.ex. rekommenderat brev.

Olaglig bildpublicering i blogg?

En bild som föreställer mig har använts i en av Sveriges största bloggar. Texten framställer min yrkeskategori på ett mycket negativt sätt, men behandlar inte mig personligen. Jag har försökt lösa det med bloggaren direkt men inte kommit någonstans. Därför undrar jag nu vilka juridiska rättigheter jag har och hur jag kan gå vidare.

Som jag ser det är det två frågor:

  1. Kränkning, att jag mot min vilja förknippas med detta negativa sammanhang och därmed skulle kunna få nån slags ersättning för mitt lidande.
  2. Jag äger upphovsrätten till bilden. Bilden har tagits av en vän till mig, på mitt uppdrag, för att jag ska kunna använda den i olika presentationer. Bloggaren har på nåt sätt laddat ner bilden från internet och sen laddat upp den på sin blogg utan att tillfråga mig och utan att skriva nånting om bildens ursprung.

Punkt 1 känns lite luddig och kanske är svår att gå vidare med? ?På punkt 2 känner jag dock att jag solklart borde ha rätten på min sida. Upphovsrättslagen omfattar väl även bloggar och jag antar att bloggare behöver nån slags tillstånd för att publicera bilder de inte själva äger rätten till?

Hur går jag vidare? Polisanmälan? Stämning? Vilka utsikter kan jag räkna med?? Tacksam för svar

Svar: Om du kan få rättigheterna såväl de ekonomiska som ideella rättigheterna överförda på dig för bilden kan du driva upphovsrättsintrång ytterst i domstol.? Förtalsmålen är betydligt svårare att driva, men går att försöka via personuppgiftslagen.

Foto Community

Är det olagligt att ladda upp min kompis bild på en foto Community utan hans tillstånd? Om ja, är det då jag eller foto communityn som bär ansvaret vid en eventuell stämning.

Svar: Är du upphovsman till bilden är det svårt att komma åt om inte beskrivningen kan anses kränkande. Den nedladdade kan alltid stoppa det hela genom att kräva av sajten att hans uppgifter skall tas bort. Vägrar sajten kan de bli medskyldiga. Uppfattas sajten som reklam kan såväl du som sajten bli stämda.

Bild på sociala media, t ex Facebook, Instagram mm

På Facebook läggs det ut bilder på allt och alla. Jag har själv blivit fotad och upplagd på nätet vilket jag absolut inte vill.?Jag vet att det inte krävs godkännande men om jag nu anser att jag inte vill ha bilden på mig kvar, kan jag då kräva att personen i fråga tar bort bilden? Och om han/hon vägrar, vad gör man då?

Svar: Du kan försöka stämma enligt lagen om namn och reklam i bild. Nästan alla hemsidor får betraktas som reklamsidor och lagen innebär att det fordras tillstånd av personen på bilden för reklam.? Betraktas sidan däremot som redaktionell så är det svårt. Lyssna även med datainspektionen.

Referensbilder på nätet

Jag arbetar som frilansande fotograf och producerar nu en hemsida med mina bilder på. Sidan kommer att användas som reklam för mig och som referens till eventuella kunder. Jag vill på sidan lägga upp bilder som jag tagit för kunds räkning – behöver jag fråga kunden om jag får lägga upp dessa bilder där? Eller räcker det om jag anger kunden, eller kan jag helt strunta i det?

Svar?: Du äger rätten till bilderna, men ur etisk synpunkt tycker jag nog att du skall prata med dem du gjort jobb till först. ?Se upp med personbilder. Din sida kan uppfattas som du gör reklam för dig själv och då behöver du tillstånd av personer på bild. Samma gäller enligt Personuppgiftslagen om du inte har en ren nyhetssida likt massmediaföretagens.

PDF-version av broschyr

Jag ansvarar för produktion av informationsmaterial för en fritidsorganisation, vilket innebär såväl tryckt material som webbpublicering. Vi har problem med hur vi ska hantera tryckta broschyrer, årsredovisningar och liknande som läggs ut på vår webbplats som pdf-filer.?Om vi till exempel köper rätten att använda 10 arkivbilder i en broschyr och betalar för den upplaga vi trycker, hur bör vi då hantera ersättningsfrågan om vi sedan publicerar exakt samma broschyr som pdf-fil på vår webbplats. Det är ju inte en ny publikation, utan på sätt och vis en utökning av upplagan. Bilderna ligger heller inte på en webbsida, utan i en extern fil som visserligen kan visas som en webbsida, men även laddas hem. Våra broschyrer har en livslängd på flera år, ska vi då årligen betala så länge pdf-filen ligger ute?

Svar: Att lägga ut en tryckt produkt som pdf med bilder och allt är en annan publicering än i den tryckta skriften. Risken för en fotograf att få sina bilder spridda är stor, då det med moderna program går att klippa loss bilden och sända den vidare separat. Pdf-publiceringen är därför något som kostar extra utöver den tryckta produkten. Har man tänkt sig att publicera produkten på nätet redan från början är det bäst att diskutera igenom detta med fotografen då man köper in bilden och t.ex. betala en viss procent ytterligare för bilden vid inköp. Att få tillstånd att ha den kvar flera år på nätet är också en förhandlingsfråga. Gör man upp priset rätt från början blir det klart billigare än att göra intrång i fotografens rättigheter och betala skadestånd för att man otillåtet lagt ut bilden på Internet.

Inte fotograferat av mig

Jag är medlem på en sida men nästan hälften av alla medlemmar har laddat upp bilder som det inte har fotat själva utan kopierat från någon Internet sida vanligtvis Google.?Vad ska jag göra när jag ser en sådan bild??? Och om någon kopierar någon av mina bilder vart ska jag då vända mig??? De som är Crew på sidan verkar inte få något grepp på det hela och de har tillkallat flera mini Crew för att ta hand om stulna bilder, men det är ju även de som godkänner bilderna först innan de blir helt uppladdade!!? Och en av skaparna till sidan har själv några bilder från Google i sitt fotoalbum!!? Vad ska man göra åt detta??

Svar: Det är den som äger upphovsrätten som kan agera genom att t.ex. sända en räkning till den person som använder bilderna på sin hemsida. Att kopiera en bild för att klistra in i sitt eget fysiska fotoalbum är tillåtet för privat bruk. Däremot att ladda ned bilder på sitt fotoalbum på nätet som är öppet för alla är otillåtet. ?Har någon tagit dina bilder kan du sända en räkning och be att de tas bort.

Länka in bild på hemsida?

Jag undrar vad som gäller om man länkar in en bild från en hemsida till sin egen, alternativt endast anger bildens url på sin hemsida – är det tillåtet? ?Jag har hört flertalet som påstår att man inte får publicera bilder utan lov, men att detta tillvägagångssätt med att endast länka in dem eller bara ange den adress där bilden finns publicerad, skulle vara tillåtet? Stämmer det verkligen?

Svar?: Nej, man får inte länka in andras bilder på sin hemsida så att det ser ut som om bilderna låg på den egna hemsidan. Det anses tillåtet att istället ge en länk så att man förflyttas till en annans hemsida och ser detta. Allt för att man inte skall kunna utnyttja annans material och upphovsrätt