Visa webbsidor under föreläsning

Får jag surfa till olika webbsidor under en föreläsning och tala om innehållet (främst bildinnehållet) på sidan? Jag ämnar visa sidorna i sin helhet i realtid, inkl. URL-adress, och kommer inte att klippa och klistra, etc. Det ska ske varvat med egenhändigt producerat PowerPoint material.

Svar: Nej inte utan tillstånd av upphovsmännen. Visning av bilder på Internet är ett upphovsrättsligt tillgängliggörande som är förbehållet upphovsmannen. När det gäller skolor finns avtal med organisationen BONUS presskopia som ger upphovsmännen ersättning och gör ett sådant användande möjligt.

Bilder i inlämningsuppgifter

På vår skola går lärare kurs i IT och media. I kursen ingår att skicka in inlämningsuppgifter, t ex ett dokument i Word med en bild.

Får man använda ett foto på en person, som man hittat på en webbsida i en inlämningsuppgift? Är det att betrakta som personligt bruk, när det rör en kurs man går? Bild/dokument ska inte publiceras eller presenteras – det är enbart för handledaren som ska godkänna uppgiften. Är det någon skillnad om en elev använder en bild i ett inlämnat arbete eller om en anställd gör det inom ramen för fortbildning?

Svar: Om den skola man går i är ansluten till Bonus presskopia så går det att ladda ned på nätet och använda i undervisningen, men bara för undervisning. Annars är det ej tillåtet. Om den anställde är lärare omfattas även han av Bonusavtalet.

Måla egna Bamsefigurer och ha med i film

Får man göra bilder av upphovsrättsskyddade figurer och ha med i egna produktioner. Förskolebarnen kan vilja göra film om Bamse, men får de verkligen måla egna Bamsefigurer och ha med i en film? Egentligen inte, om filmen ska läggas ut på nätet. Eller?

Svar: Avser Bamsefigurerna exakta kopior av ursprungsbjörnen Bamse är det inte tillåtet o vart fall inte att lägga ut på nätet. Att använda originalteckningar av Bamse i skolarbete är möjligt om skolan är medlen i Bonus Presskopia men just att göra rörliga bilder ingår inte i det avtalet.

Bilder i skolarbete

Får man kopiera en bild från Internet och lägga t.ex. i ett skolarbete utan upphovsmannens tillstånd?

Svar: Nej, När det gäller Internet måste skolan skaffa tillstånd som alla andra. Undantag finns om en vetenskaplig handling. I kommande nytt lagförslag föreslås avtalslicens för digital kopiering. I så fall kan det efter förhandlingar mellan upphovsmännen (trol. Bonus) och skolan bli tillåtet. Idag finns Bonusavtal för skolorna, men kopiering gäller endast från pappersförlaga till papperskopia eller användandet av overhead kopierat från papper eller diabilder. Kontrollera att din skola är anknuten till BONUS, så kan du kopiera bild från t ex Dagens Nyheter och använda den i skolarbetet.

Bilder i kompendium?

På den högskola jag arbetar brukar en del av kurslitteraturen på vissa kurser tillhandahållas genom kompendier som studenterna köper till självkostnadspris. Min fråga är vad som gäller för bilder som kan ingå i de verk som kopieras – måste särskilda tillstånd sökas för dessa eller räcker det att få godkännande från den/de som är textens rättsinnehavare??Jag undrar även om kopiering av bilder ”ingår” i det avtal högskolor har med Bonus Presskopia?

Svar: Kopiering av bilder ingår i avtalet med Bonus Presskopia. Avtalet är dock begränsat till antal sidor osv. Behöver skolan kopiera upp hela böcker med bilder måste avtal träffas med upphovsmännen och det räcker inte med enbart ägare till texten. Kopieringen är ett nytt användande som är skilt från det ursprungliga och kan endast tillåtas av upphovsmannen/rättsinnehavaren.

Föreläsningsbilder

Jag föreläser om medier i skolor och vill kunna visa foton ibland i Powerpoint-presentationer. Kan jag göra det utan att betala fotografen? Det är inte fråga om mångfaldigande utan bara visning.

Svar: Nej, såvida inte skolan har avtal med BONUS Presskopia.