Olovligen tar bilder på andra!

Jag jobbar som butiksväktare på köpcentrum, och igår så fick jag höra av kunden att en äldre man gick runt och tog olovliga bilder på andra kvinnor. Nu i detta fall fick kunden höra detta av deras besökare, så kunden hade inte sett det ske på bar gärning.?? Även ifall kunden hade sett det ske på bar gärning och jag själv ser det ske på bar gärning att den äldre mannen tar olovliga bilder på andra kvinnor så måste detta vara olagligt? Vem vet vad han kan göra med bilderna. Kan jag inte som enskild person utgå från brottsbalken 24 kapitlet, 7 paragrafen; ofredande och gripa honom för det. Eftersom enligt lagen står det i slutet av stycken ”annan hänsynslös beteende som är ofredande” är gripbart.

Svar: Befinner sig mannen som fotograferar på allmän plats går det inte hindra honom från att fotografera. Något ofredande är det inte att fotografera. Ett ofredande kan först uppstå då bilden publiceras i något för den avbildande förtalande eller kränkande sammanhang.? Är det ett köpcenter som inte är allmän plats råder den som äger köpcentret över ordningsreglerna och då kan man be personen sluta fotografera. Att ta ifrån honom hans kamera eller gripa honom går däremot inte. ?Det blir ett ofredande av honom. Något personskydd finns inte i svensk lagstiftning utom i kränkande sammanhang eller användning av personbild i reklam.

Tredje part lägger ut artistbilder

Vi är en förening som anlitar artister till diverse musikarrangemang. Nu har någon lagt ut bilder på artisterna på sin hemsida utan att meddela varken oss eller artisterna. Borde inte bildpubliceringen vara en fråga mellan artisterna och arrangören? Hur kan vi undvika liknande situationer i framtiden?

Svar: Så länge det är fritt att fotografera på era tillställningar kan en fotograf fotografera och lägga ut bilderna. Beträffande bilder på artisterna får dessa dock inte användas i reklamsammanhang utan tillstånd av artisterna om de syns på bilden. Även en fotografs hemsida kan räknas som reklam för fotografen om denne är näringsidkare. ?Ett sätt att slippa ovälkommen fotografering är att inom området där ni arrangerar införa fotoförbud med angivandet av detta på skyltar. Om arrangemanget sker på allmän plats, park etc. är det dock tillgängligt för alla.

Einsteins tunga

Jag söker en bild på Einstein där han räcker ut tungan. Den ska vara till en skylt åt en blivande student. Finns det någon site där man kan ladda ner bilden utan att bryta mot copyright lagen?

Svar: Bilden anses vara utan upphovsrättsligt skydd, men de bildbyråer som har bilden vill oftast ha betalt för att de vårdat och sparat bilden i sina arkiv.

Bilder på avlidna personer

Får jag sätta ut bild på min avlidna faster och farbror på hemsidan utan att fråga anhöriga. Faster dog för 20 år sedan och farbror för 4 år sedan.

Svar: Ja, döda har inget skydd i Sverige.

Vem bär ansvaret för bildanvändning?

En bildbyrå säljer en bild på en person till en reklamkampanj. De har fått en muntlig bekräftelse från fotografen att bilden är ok att använda, skriftlig modellrelease saknas dock. Bildbyrån ger reklambyrån som beställt bilden beskedet att fotografen gett muntligt klartecken att använda bilden. Därefter kontaktar modellen reklambyrån och begär ersättning från företaget som använt bilden. Företaget går efter förhandlingar med på att ge modellen en större summa pengar. Därefter vänder sig företaget till bildbyrån och vill att de betalar utgifter de haft. Vem bär det lagliga ansvaret för detta? Bör bildbyrån betala ut pengar till företaget? Vilket ansvar har fotografen?

Svar: Det är alltid den som svarar för publiceringen som skall betala dvs. företaget som i det här fallet. Har företaget ett avtal med reklambyrån att de skall svara för att bilden utan problem kan publiceras har företaget rätt att kräva ersättning för sina kostnader för de problem man haft. Krav som t.o.m. kan vara högre än vad företaget tvingats betala ut i skadestånd. Om reklambyrån i sin tur har klartecken från bildbyrån kan reklamföretaget kräva bildbyrån för sina kostnader.? Har bildbyrån i sin tur ett avtal med fotografen som kan bevisas så har bildbyrån i sin tur rätt att begära ersättning för alla sina kostnader av fotografen. I lagen om namn och bild i reklam framgår i den händelse att fallet blir föremål för åtal att flera led kan åtalas om inte annat för medhjälp av lagöverträdelser.

Utländska bilder

Hur får man reda på vilka lagar som gäller i andra länder angående personer som förekommer på bild? Om jag t ex tagit en bild på någon i Kina, kan jag då publicera den i reklam här hemma??? Vad gäller i Sverige då ”namn” förekommer i bild, t ex registrerings nr. på bilar?

Svar: Publicerar man i Sverige gäller svensk lag, så personen i Kina om han stämmer, måste han stämma i Sverige och under svensk lag. Detta förutsätter att reklamkampanjen endast går i Sverige. Görs reklam även i andra länder gäller det lands reklam i vilket reklamen publiceras.? För att få reda på andra länders lagar kan man söka på law under respektive land. Det finns såvitt jag vet idag ingen sammanställning av detta, men information kanske kan fås via WIPO- en världsomfattande FN-styrd upphovsrättsorganisation.

Lagen om namn och bild i reklam gäller såväl namn som bild som t ex röst av känd person. Något exempel på registreringsskyltsskydd har jag hittills inte hört talas om. Troligen är det att sträcka ut skyddet för långt, såvida det inte framgår av skylten vem personen är t ex KUNGEN 1 om det skulle finnas sådan skylt. Annars måste ju personer vända sig till bilregistret för att konstatera vem som äger bilen.

Person på bokomslag

Jag har en gammal bild som kommer att sitta på ett bokomslag till en roman i vår. Måste jag ha tillstånd från personen som är avbildad? Måste jag ha tillstånd från personen om man inte ser ansiktet?

Svar?: Du behöver inte tillstånd av en person för att använda bilden på bokomslaget. Vad bokförlaget däremot behöver är tillstånd om de avser att lägga ut bokomslaget på Internet eller använda det i marknadsföringen. Kan man inte se ansiktet eller känna igen personen går det troligen bra att använda bilden såväl på Internet som i marknadsföring. Observera att om man säljer en bild till bokomslag bör man göra upp om hur bilden skall användas. BLF rekommenderar extra ersättning om bokomslaget avses användas i marknadsföring.

Sälja bilder av artiser från konsert

Får man fota en artist på en konsert och sälja bilderna kommersiellt på hemsida utan att fråga skivbolag eller artist?

Svar: Nej, kommersiell försäljning räknas som reklam och då måste tillstånd finnas av personen på bilden.