Samma bild i flera dagstidningar

Jag säljer bilder till olika tidningar. Sålde ett par bilder till Sydsvenskan. Samtidigt använder tidningen Skånska Dagbladet samma bilder och artiklar. Men med skånskans logotyp på första sidan. Ska jag då ha betalt för denna bild från Skånskan också?

Svar: Medlemmarna i BLF har ett specialpris efter avtal med Tidningsutgivarna (TU). I det ingår att en tidning som till minst 50 procent är samma tidning som en annan inte behöver betala extra för ”avläggande” versioner av samma tidning även om tidningens namn kan vara olika. Är du inte medlem i BLF gäller inte avtalet dig och du bör kunna begära ersättning för den dubbla publiceringen såvida du inte träffat överenskommelse när du sålde bilderna om annan betalning.

Jag har levererat en antal bilder till en dagstidning. Vi har gjort upp att betalning skall ske enligt blf-prislistan. Bilder har varit publicerade i dagstidningen och andra tidningar inom koncernen. Nu vill tidningen bara betala för publicerade bilder i ”huvudtidningen”. De hävdar att de inte behöver betala för publicering i de andra tidningarna. Det handlar delvis om samma bilder. Vad säger BLF om flera tidningar inom samma koncern?

Svar: BLF har ett avtal med Tidningsutgivarna som gäller enbart BLF-medlemmar om att en tidning som ger ut en annan tidning med till 50 procent samma material anses som avläggare och att en samtidig publicering i denna avläggare kan ske för samma pris. detta avtal gäller enbart BLF-medlemmar. Har inget avtal träffats före publicering gäller detta ej. har avtal träffats om att vita listan skall gälla bör dock den tidning det är fråga om visa att det redaktionella materialet i avläggaren är till 50 procent lika. Detta skall gälla per årsbasis. Eftersom vi har en del bråk om denna punkt är du välkommen att vända dig till BLF:s kansli [email protected] för mer information.

Tipsbild – kan jag kräva pengar?

Om en dagstidning uppmanar man ska skicka in bilder i ett visst ändamål och dom sedan publicerar dessa på webben. Utan att någonstans skrivit att ingen ersättning utgår eller så…? Skall dom i så fall betala? Och i så fall vad?

Svar: Det beror på vad som avtalats. Du bör ange att du vill ha ersättning redan när du sänder in bilden. Priser finns i BLF:s Rätt & Prsi och för BLF-medlemmar o avtal mellan BLF och Tidningsutgivarna när det gäller tryckta bilder. ?Ibland frågar tidningar om folks bästa sommarbilder och lottar ut något för veckans bästa bild. Deltar man i detta utan att ange att man vill ha ersättning blir det nog svårt att i efterhand begära betalt.? Huvudregeln är att alltid ange att man vill ha betalt i den händelse bilden publiceras,

Igår skicka de jag in en ”tipsbild” till lokaltidningen. De ringde sedan upp och frågade lite om vad som hänt. Sen idag såg jag att bilden publicerats, men de sa de inte när de ringde. Kan jag få ersättning?

Svar: Ja, skicka en räkning, såvida inte de i tidningen har skrivit något om att läsarna får skicka in bilder utan att ersättning utgår. Var vaksam på att en del tidningar anger att de inte betalar för tipsbilder som skickas in via MMS eller tipsmail – om du har en bra bild ska du alltid komma överns om vad som gäller kring publicering innan du skickar in bilden.

Bild i TV-repris

TV4 Fakta vill visa en dokumentär där jag har 5 stillbilder. Den har visats tre gånger tidigare och jag har fått betalt enl. BLF. Nu föreslår de en ”klumpdeal” för framtida repriseringar. Hur gör jag. Vad är rimligt om jag går med på klumpdealen?

Svar: Omöjligt att besvara utan uppgifter om summor och visningsrättigheter. Men gör tillsammans med kunden ett överslag på hur många ytterligare visningar som är sannolikt och basera priset på detta.

Avbildning i TV

Min bild på ett brudpar ska visas i TV. Paret ska hålla i bilden och prata om vigseln som var för ett antal år sedan. Hur markant ska bilden vara i TV-rutan för att man ska ta betalt för publiceringen?

Svar: Om den visas upp så man ser hela bilden i större delen av rutan får det nog anses vara en visning som skall ersättas.

Sälja samma bild?

Går det bra att sälja samma bild till olika tidningar eller finns det någon ”oskriven lag” eller praxis att man inte ska göra detta?

Svar: Upphovsmannen har rätten och kan sälja bilden till flera användare. Tidning kan ibland träffa avtal om exklusivt användande och då innebär det att bilden inte får säljas till annan under en bestämd tidsperiod. Priset för en sådan ensamrätt är högre än vid en vanlig försäljning. Detta gäller även i fråga om ett fotouppdrag. Där hör det till etiken att diskutera med sin beställare och kund innan en sådan försäljning sker. Se även BLF:s leveransvillkor.

Vad är egentligen royaltyfria bilder?

Vad menas egentligen med royaltyfria bilder? Innebär det att köparen kan använda bilden hur många gånger som helst?

Svar: Royaltyfritt innebär att köparen kan använda bilden hur många gånger de vill utan att betala ny royalty (avgift). Men ofta finns det villkor som begränsar till vad den får användas. En av dessa är normalt att bilden ej får vidaresäljas eller användas på sätt som kan upplevas kränkande för de personer som är med på bild. Ibland finns det även begränsningar när det gäller att använda bilden för att framställa varor (t-shirts, muggar, vykort).

Sociala avgifter och moms

När jag tar betalt för ett fotojobb som frilansare utan F-skattsedel, hur mycket ska jag då dra av från beloppet som ni rekommenderar i er katalog? Ex. 6400 kr för en dags arbete. Vad blir då skatten/sociala avgifter?

Svar?: Hej, du skall dra av de sociala avgifter som ett företag betalar för sin anställde, runt 33 procent. Observera att du inte skall dra av 33 procent utan procentsatsen blir lägre när man drar från ett befintligt belopp. När du drar momsen från ett befintligt belopp t ex 125 kr. Momsavdraget är då 20 procent och man får då beloppet 25 kr. Kvar blir 100 kr. Moms 25 procent på 100 kr blir 25 kr dvs 125 kr.?Vad de cirka 33 procenten blir i avdrag kan man höra med momsenheten på skatteverket.