Vi hälsar idag fem nya medlemmar välkomna till BLF

  • Christjan Wegner AB – Bromma
  • Segel Kommunikation AB – Umeå
  • Peter Reimer – Osby
  • Borgfilm – Kvänum
  • Emrik Jansson – Järvsö

ÅF’s drönarseminarium 2017-04-06

Bildleverantörernas Förening var representerade på ÅF’s intressanta drönarseminarium i Solna den
2017-04-06. Nedan ett axplock av informationen och kommande förändringar som vi anser mycket positiva för bl.a drönarfotografer / filmare. Du som vill ha komplett info och dokumentation av hela seminariet, klicka på bilden nedan.

Exempel på kommande ändringar i Sverige:
Utomhus flygning  • ALLA civila obemannade luftfartyg omfattas av föreskrifterna • Enbart tyngre UAS omfattas av tillståndsplikt (>7kg?) • ID på ALLA UAS • Max 120m över mark för ALLA drönare i okontrollerad luft • Möjliggöra begränsad mörkerflygning • Möjliggöra flygning bortom synhåll (EVLOS) utan D&A • Förenkla möjligheten till flygning i närheten av hinder som är högre än 120 m • Möjliggöra användning av drönare, på maximal flyghöjd 50m (eller 10m för vissa militära områden) inom en flygplats kontrollzon om avståndet till flygplatsen är minst 5 km, utan att: – behöva begära tillstånd. – ha radiokontakt med flygtrafikledninge

Välkommen till UAV-seminarium i Solna

Välkommen till UAV-seminarium i Solna den 6:e april 09.00-12.30. Lunch efter mötet ingår
ÅF välkomnar till en intressant förmiddag med fokus på obemannade flygande farkoster.
OBS! Anmälan krävs – ”No Show” debiteras med 400:-.

http://marketing.afconsult.com/a/plink/row/v1-t13j3SHcM7QZKB1coFG~D0UDTPjtFr4UcrWn6kK5j1s.html

BLF årsmöte 2017

Förhandsinformation gällande årsmöte 2017

Välkommen till BLF’s  årsmöte i Stockholm den 31/5 2017 kl. 17.00. Detaljerad information kommer senast två veckor innan mötet. Samtidigt delas utmärkelsen ”I Bildens Tjänst” ut. Välkommen!

 

 

Bildtvisten mellan Skyttedal och DN – till hovrätten

Sara Skyttedal och Dagens Nyheter har överklagat domen angående tidningens publicering av Skyttedals Facebook-bilder. Nu prövas tingsrättens dom i Patent- och marknadsöverdomstolen vid Svea hovrätt som nu meddelar att hovrätten kommer pröva tingsrättens dom. Sara Skyttedals ombud Staffan Teste kommenterar beslutet med att Patent- och marknadsöverdomstolen nu kommer att ta ställning till hur vida bilder på varningsskylt för minfält och kaktus kan anses vara dagshändelse. I fall DN:s elektroniska sociala medier kan anses vara tidning och tidskrift. Om det inte för intrång i namnfrågan skall utgå skadestånd, och kan en privat facebooksida anses vara offentliggjord mm. Parterna skall inkomma med yttranden i slutet av februari.

Fotografen Lennart Nilsson död

LennartNilssonFotografen och mångårige BLF medlemmen Lennart Nilsson har avlidit. Lennart påbörjade sin yrkesbana som reportagefotograf för bildtidskrifter som bland annat svenska Se. Mest känd blev han dock för sin banbrytande titthålsfotografi inom medicin och alster som filmen Sagan om livet och boken Ett barn blir till. BLF:s tidigare ordförande Rune Borgström kommenterar beskedet om Lennarts bortgång med orden ”Han var en mycket trevlig och charmerande man, Lennart var huvudtalare när BLF var värd för den europeiska bildbyrå organisationen Cepic:s första kongress i Stockholm och han lyckades trollbinda även sina professionella kollegor när han berättade om sin fotografi”. Lennart blev 94 år.

BLF står bakom Skyttedals överklagande mot Dagens Nyheter

Sara Skyttedal har genom sina ombud Staffan Teste och Pär Öhman sänt in en begäran om prövningstillstånd och ett överklagande till Patent- och marknadsöverdomstolen i Svea Hovrätt i domen mellan Sara Skyttedal och Dagens Nyheter. (mål nr PMT 8915-15 Sara Skyttedal ./. AB Dagens Nyheter angående upphovsrättsintrång)

I domen finns det flera omständigheter som gör att BLF anser att ärendet ska prövas i en högre instans. Vi har som branschorganisation en viktig roll i att stå upp för upphovsrätten och att den ideella rätten respekteras och värderas ekonomiskt fullt ut. Så har inte skett i det här fallet. Därför kommer BLF, liksom Svenska Fotografers Förbund tidigare meddelat, att ekonomiskt stötta Skyttedal vid en eventuell förlust i målet.

Av Putte Salminen, vice ordförande i BLF