BLF står bakom Skyttedals överklagande mot Dagens Nyheter

Sara Skyttedal har genom sina ombud Staffan Teste och Pär Öhman sänt in en begäran om prövningstillstånd och ett överklagande till Patent- och marknadsöverdomstolen i Svea Hovrätt i domen mellan Sara Skyttedal och Dagens Nyheter. (mål nr PMT 8915-15 Sara Skyttedal ./. AB Dagens Nyheter angående upphovsrättsintrång)

I domen finns det flera omständigheter som gör att BLF anser att ärendet ska prövas i en högre instans. Vi har som branschorganisation en viktig roll i att stå upp för upphovsrätten och att den ideella rätten respekteras och värderas ekonomiskt fullt ut. Så har inte skett i det här fallet. Därför kommer BLF, liksom Svenska Fotografers Förbund tidigare meddelat, att ekonomiskt stötta Skyttedal vid en eventuell förlust i målet.

Av Putte Salminen, vice ordförande i BLF

Teckna av bilder som referens

Om jag tecknar av en bild från internet, t ex. på en naken dam, och använder den som del i en större teckning, hur fungerar det då? Jag använder aldrig en bild/pose rakt av, utan ändrar kanske armarnas placering, vilket även bidrar till att resten av överkroppen ändras något så slutresultatet blir ju inte identiskt likt. Även ansiktena på kropparna blir i slutändan helt annorlunda.?? Jag antar att frågan i slutändan blir om fotografen har upphovsrätt på en pose som en människa kan ha bara för att fotografen knäppt kort på någon i den exakta ställningen??? Jag har pratat med en del konstnärer, bl a lärare på en skola, som säger att man i princip kan ”sno” fritt. Många tar t ex en bild från Google, projicerar den på målarduk, och fyller i och säger att det är helt ok. Men är det verkligen det?!

Svar: Är det en exakt kopia är det ett klart intrång. Svårigheten blir när man konstnärligt skapar ett nytt verk som inte helt är baserad på det gamla. BLF anger i sin prislista ett pris för användandet av förlaga.? Rättsligt finns nog hela skalan. Fall där domstolen bedömer att det är en kopiering och motsatta fall där domstolen anser att det är ett nytt verk. Det finns inte några vägledande domar inom området. Idén är ju fri och att måla av en kvinna i en viss pose som finns på ett fotografi behöver inte innebära något intrång.? Exemplet du anger där någon blåser upp en bild på en målarduk och sedan slaviskt enbart fyller i färgen skulle nog bedömas som intrång. Annars är det nog en fråga om bedömning från fall till fall.

Fotografens namn på förenings hemsida

Vi har en hemsida till vår ideella förening. Medlemmar skickar ibland in texter (tex referat, artiklar från aktiviteter) och foton som vi lägger ut. Men det är inte alltid som namn på fotograf/textförfattare skrivs ut. Jag vet att man enligt upphovsrätten ska göra det, men tittar man runt på hemsidor, även för kommersiella företag, så anges väldigt sällan fotograf/textförfattare. Ska jag vara ärlig så är det nästan aldrig som det står fotograf under foton alt. vem som skrivit om t.ex. en genomförd aktivitet. Vad gäller egentligen för det? Till vår sida skickar upphovsmannen själv in sitt material och det måste ju ses som ett godkännande att publicera. Men, SKA man alltid ange upphovsman eller BÖR man göra det?

Svar: God sed i upphovsrättslagens mening innebär att upphovsmannens namn skall anges. Ibland kan det röra sig om avtal mellan upphovsman och bildköpare om att namnet inte behöver sättas ut. Men den ideella rätten kan endast efterges i ringa omfattning så fotografen kan ångra sig och i efterhand begära ersättning om användandet blev omfattande. Säkrast är att sätt ut namn. Att avsändaren är en ideell förening ändrar inget i detta avseende.

Bilder som vi äger rätten till

Företaget jag jobbar på anlitar fotografer som fotograferar byggnader som är ritade av arkitekter hos oss. Vi har full rätt att använda bilderna som vi vill hur länge vi vill. Måste upphovsman anges när vi publicerar bilden på vår hemsida och i tryckt material? Om så är fallet – vad får man för ”straff” om man inte anger upphovsman?

Svar: Upphovsman skall alltid anges. I det här fallet är det såväl fotografen som tagit bilden som arkitekten som ritat huset.?Att inte ange upphovsman kan anses vara ett intrång i upphovsmannens ideella rätt och leda till krav på skadestånd. Du kan läsa mer om detta i BLF:s leveransvillkor

Pressbilder

Hur fungerar det rent generellt med sk. ”press-bilder”. Jag ska starta en inredningsblogg och vill lägga upp inredningsbilder och produktbilder från flera olika onlinebutiker samt deras leverantörer. Jag har tänkt kontakta den specifika affären eller leverantören vars sida jag hittar bilden på, och fråga ifall jag får lägga upp bilden på min blogg. Räcker detta? Måste jag även kontakta fotografen, eller kan jag lita på att affären/leverantören vet ifall de får ge mig tillstånd till att lägga upp den på bloggen.

Ps. Vad innebär termen ”låna” en bild, som många skriver på sina bloggar att de gjort. Tex. lånat bilden från ikea.se.

Svar: Låna en bild utan tillstånd är otillåtet. Det finns ingen lånemöjlighet för foton utom i kritiska sammanhang etc.? Däremot går det att citera en text eller en film och återge ett kortare parti av texten eller filmen i samband med att man skriver om ämnet. Så det här lånandet utan tillstånd fungerar inte.

När det gäller produktbilderna bör du fråga leverantörerna att de har den ekonomiska rätten till bilderna och att de kan ge dig rätt att använda dem. Bäst att få detta skriftligt via email etc. Har de ingen sådan rätt måste du fråga fotografen. Du måste dock namnge fotografen som tagit bilden. Ett utelämnande av fotografens namn är också ett intrång.

Vissa företag har friköpta produktbilder där de har avtalat med fotografen att få lägga ut dem för nedladdning. Ofta finsn det villkor för hur de får användas, till exempel i artiklar om en specifik produkt. Läs noga vilka villkor som gäller.

Vill ha den ifred

Hur ska man gå till väga om man vill ta en bild från Internet? Vad måste man göra om man lägger ut en egen skapad bild på Internet och vill ha den ifred? Vad säger alla lagar angående publicerade bilder på nätet?

Svar: Upphovsrättslagen gäller fullt ut på Internet. Det innebär att man inte får ta en annans bild och använda den för egen publicering, då bryter man mot lagen. BLF vann 1999 det första målet om bildstöld på Internet Bildstöld på Internet. Lägger man ut en egen bild på Internet bör man skriva copyright och sitt namn under bilden. Lägg gärna till: får ej användas utan tillstånd. I Sverige behöver man egentligen ej använda beteckningen copyright och bilden är skyddad även om Du inte anger Ditt namn, men det är bättre med mer information till surfaren än ingen alls. Det finns också skyddssystem som vattenmärkning eller gömda koder, men lagen gäller oavsett vad Du gör.

Straff

Jag undrar vad en vuxen kan få för straff om den stjäl någon annans bilder på internet?

Svar: Böter eller i värsta fall fängelse upp till 2 år.