FÖRMÅNLIG FÖRSÄKRING

Du har väl inte missat att BLF numera har förhandlat fram mycket förmånliga försäkringar åt sina medlemmar?

Du kan välja en enskild försäkring t ex BLF TEKNIK som är till för din utrustning, eller så kan du välja  företagsförsäkringen och komplettera med det du önskar. Du kan även anpassa försäkringarna med belopp och till viss del innehåll. Unikt för företagsförsäkringen är bl a att den vid Rättsskydd även ersätter vid upphovsrättstvister. Länkar till mer information finner du här.

.

Leta fram försäkringsbrevet för den försäkring du har i dag (för du är väl försäkrad???) och ta reda på vilket datum du har förfallodag på din försäkring, kontakta sen GEFVERT för att teckna BLFs försäkring. Ju fler vi är som tecknar försäkringen desto lägre premie kan vi få framöver.