KALLELSE till BLF:s medlemmar 

Varmt välkommen till BLF:s medlemsmöte angående nya stadgar.

Under stämman den 31 maj antog vi nya stadagar. Men för att de ska gälla måste vi ha ett påföljande medlemsmöte. För den som är med på plats bjuder vi på kaffe/te och en smörgås. Det går också att vara med per telefon. Anledningen till de nya stadgarna är att vi anpassat dem till den nya lagen om kollektiv förvaltning.

SE FÖRSLAG NYA STADGAR

När
Tisdagen den 24 oktober 2017, kl. 09.30.

Plats
Hornsgatan 103, 10 trappor.
Eller via telefon, 08-5000 1500. Kod: 359169.

Program
– 09.35. Antagande av nya stadgar. Se bifogad pdf. Ny text i rött.
– 09.40. Övriga frågor. Fika.

Anmälan görs via e-post: putte@blf.se, senast den 20 oktober.

Eller per post, se adress nedan. Ange namn, företagsnamn och antal personer som deltar. Tack!

 

BLF Bildhantering AB
Hornsgatan 103, 10 tr
117 28 Stockholm

Tel. 08- 555 963 10 info@blf.se putte@blf.se www.blf.se