BLF årsmöte 2017

Förhandsinformation gällande årsmöte 2017

Välkommen till BLF’s  årsmöte i Stockholm den 31/5 2017 kl. 17.00. Detaljerad information kommer senast två veckor innan mötet. Samtidigt delas utmärkelsen ”I Bildens Tjänst” ut. Välkommen!

 

 

Välkomna till BLF

Vi hälsar sex nya medlemmar välkomna till BLF

  • Viksjö Foto – Järfälla
  • Frog Ball Media AB – Stockholm
  • Westy – Linköping
  • Roger Nilsson –  Gävle
  • Lars Liljeryd – Stocksund
  • Jerry MagnumM Porsbjer- Moskosel

Bildtvisten mellan Skyttedal och DN – till hovrätten

Sara Skyttedal och Dagens Nyheter har överklagat domen angående tidningens publicering av Skyttedals Facebook-bilder. Nu prövas tingsrättens dom i Patent- och marknadsöverdomstolen vid Svea hovrätt som nu meddelar att hovrätten kommer pröva tingsrättens dom. Sara Skyttedals ombud Staffan Teste kommenterar beslutet med att Patent- och marknadsöverdomstolen nu kommer att ta ställning till hur vida bilder på varningsskylt för minfält och kaktus kan anses vara dagshändelse. I fall DN:s elektroniska sociala medier kan anses vara tidning och tidskrift. Om det inte för intrång i namnfrågan skall utgå skadestånd, och kan en privat facebooksida anses vara offentliggjord mm. Parterna skall inkomma med yttranden i slutet av februari.

Fotografen Lennart Nilsson död

LennartNilssonFotografen och mångårige BLF medlemmen Lennart Nilsson har avlidit. Lennart påbörjade sin yrkesbana som reportagefotograf för bildtidskrifter som bland annat svenska Se. Mest känd blev han dock för sin banbrytande titthålsfotografi inom medicin och alster som filmen Sagan om livet och boken Ett barn blir till. BLF:s tidigare ordförande Rune Borgström kommenterar beskedet om Lennarts bortgång med orden ”Han var en mycket trevlig och charmerande man, Lennart var huvudtalare när BLF var värd för den europeiska bildbyrå organisationen Cepic:s första kongress i Stockholm och han lyckades trollbinda även sina professionella kollegor när han berättade om sin fotografi”. Lennart blev 94 år.

Moment 22 i väntan på ny lag om drönarfotografering.

Screen Shot 2017-01-25 at 11.17.28
Moment 22 i väntan på ny lag om drönarfotografering. SFF, BLF och UAS SWEDEN skriver ett gemensamt brev om drönarfrågan.

Goda nyheter: Ett lagförslag om att drönare ska undantas från kameraövervakningslagen är ute på remiss. Om förslaget går igenom träder den nya lagen i kraft den 1 augusti 2017. Men fram till dess är alla yrkesfotografer som arbetar med drönare tvungna att söka tillstånd hos länsstyrelsen i det län där de avser att fotografera eller filma. Läs mer…

BLF står bakom Skyttedals överklagande mot Dagens Nyheter

Sara Skyttedal har genom sina ombud Staffan Teste och Pär Öhman sänt in en begäran om prövningstillstånd och ett överklagande till Patent- och marknadsöverdomstolen i Svea Hovrätt i domen mellan Sara Skyttedal och Dagens Nyheter. (mål nr PMT 8915-15 Sara Skyttedal ./. AB Dagens Nyheter angående upphovsrättsintrång)

I domen finns det flera omständigheter som gör att BLF anser att ärendet ska prövas i en högre instans. Vi har som branschorganisation en viktig roll i att stå upp för upphovsrätten och att den ideella rätten respekteras och värderas ekonomiskt fullt ut. Så har inte skett i det här fallet. Därför kommer BLF, liksom Svenska Fotografers Förbund tidigare meddelat, att ekonomiskt stötta Skyttedal vid en eventuell förlust i målet.

Av Putte Salminen, vice ordförande i BLF

Regeringen vill tillåta drönarkameror

Efter Högsta Förvaltningsdomstolens besked i oktober har verksamheten för landets alla drönarfotografer varit lamslagen. BLF agerade omgående med en skrivelse till Näringsdepartementet som hänsköt frågan till Justitiedepartementet. På regeringskansliet har man varit lyhörda för våra och andras åsikter och nu går man ut med ett lagförslag på remiss som innebär att drönarkameror undantas från kravet på tillstånd enligt Kameraövervakningslagen. Den nya lagen kan som tidigast träda i kraft den 1 augusti 2017.

”Det här är ett steg i rätt riktning men fortfarande riskerar fotografer och filmare i drönarbranschen att gå under om de inte kan utöva sina yrken på nästan åtta månader”, säger Putte Salminen, vice ordförande i en kommentar.

BLF har tillsammans med Svenska Fotografers Förbund kontaktat Länsstyrelsen i Stockholm för att få till ett möte i syfte att reda ut hur frågan ska hanteras. Men länsstyrelsen har avböjt att träffa de två fotoorganisationerna. Detta är ett gissel då det är länsstyrelsen som är tillståndsmyndighet och man har tidigare uppgett handläggningstider på upp till nio månader.

”Vi kommer att ägna lite tid i julhelgen till att fundera över hur vi ska tackla den uppkomna situationen och hur vi bäst hjälper våra medlemmar fram över”, avslutar Putte Salminen.

Av Björn Bergman, BLF

 

Nya medlemmar i BLF

Vi välkomnar fyra nya medlemmar

  • Husbilskompisar i Sverige AB – Hedemora
  • Fredrik Sten – Växjö
  • Publicisten NITEK AB – Malmö
  • Madeleine Bjerkenlöv – Malmö