BLF står bakom Skyttedals överklagande mot Dagens Nyheter

Sara Skyttedal har genom sina ombud Staffan Teste och Pär Öhman sänt in en begäran om prövningstillstånd och ett överklagande till Patent- och marknadsöverdomstolen i Svea Hovrätt i domen mellan Sara Skyttedal och Dagens Nyheter. (mål nr PMT 8915-15 Sara Skyttedal ./. AB Dagens Nyheter angående upphovsrättsintrång)

I domen finns det flera omständigheter som gör att BLF anser att ärendet ska prövas i en högre instans. Vi har som branschorganisation en viktig roll i att stå upp för upphovsrätten och att den ideella rätten respekteras och värderas ekonomiskt fullt ut. Så har inte skett i det här fallet. Därför kommer BLF, liksom Svenska Fotografers Förbund tidigare meddelat, att ekonomiskt stötta Skyttedal vid en eventuell förlust i målet.

Av Putte Salminen, vice ordförande i BLF

Regeringen vill tillåta drönarkameror

Efter Högsta Förvaltningsdomstolens besked i oktober har verksamheten för landets alla drönarfotografer varit lamslagen. BLF agerade omgående med en skrivelse till Näringsdepartementet som hänsköt frågan till Justitiedepartementet. På regeringskansliet har man varit lyhörda för våra och andras åsikter och nu går man ut med ett lagförslag på remiss som innebär att drönarkameror undantas från kravet på tillstånd enligt Kameraövervakningslagen. Den nya lagen kan som tidigast träda i kraft den 1 augusti 2017.

”Det här är ett steg i rätt riktning men fortfarande riskerar fotografer och filmare i drönarbranschen att gå under om de inte kan utöva sina yrken på nästan åtta månader”, säger Putte Salminen, vice ordförande i en kommentar.

BLF har tillsammans med Svenska Fotografers Förbund kontaktat Länsstyrelsen i Stockholm för att få till ett möte i syfte att reda ut hur frågan ska hanteras. Men länsstyrelsen har avböjt att träffa de två fotoorganisationerna. Detta är ett gissel då det är länsstyrelsen som är tillståndsmyndighet och man har tidigare uppgett handläggningstider på upp till nio månader.

”Vi kommer att ägna lite tid i julhelgen till att fundera över hur vi ska tackla den uppkomna situationen och hur vi bäst hjälper våra medlemmar fram över”, avslutar Putte Salminen.

Av Björn Bergman, BLF

 

Nya medlemmar i BLF

Vi välkomnar fyra nya medlemmar

  • Husbilskompisar i Sverige AB – Hedemora
  • Fredrik Sten – Växjö
  • Publicisten NITEK AB – Malmö
  • Madeleine Bjerkenlöv – Malmö

 

Drönarfotografering

Domen från oktober i HFD har som ni vet inneburit att det i princip inte är tillåtet att flyga och fotografera med drönare. Teoretiskt kan det vara möjligt att via Länsstyrelsen söka och få tillstånd. Om man däremot inte omfattas av ”räddningstjänstuppdrag eller brottsförebyggande åtgärder” kommer tillstånd inte att beviljas.
Vi inom BLF, SFF och andra organisationer, drönarföretag och fotografer jobbar nu intensivt med att få till en förändring av nuvarande regler i syfte att rädda drönarbranschen som av Transportstyrelsen har ca 1400 certifierade drönarpiloter i en växande verksamhet. Idag den 2016-12-06 hade vi ett möte där vi diskuterade vad vi kan göra och en av aktiviteterna blir att boka möten med Länsstyrelsen och Näringsdepartementet där vi vill framföra våra synpunkter och framförallt konsekvenser på ”förbudet” men också ge konstruktiva förslag på hur vi kan ”drönarfotografera” utan att inkräkta  på den personliga integriteten.

Medverkande på dagens möte var, från vänster:
_2be9530_72
Thomas Riesler/SFF, Gustav Gerdes/ UAS Sweden, Ann-Katrine Almqvist/SFF, Björn Bergman och
Putte Salminen/ BLF, 
samt Fotograf Johan Gunseus (via Skype) 

Egmont tänker inte betala ersättning vid återanvändning!

Egmont har förklarat att de vägrar att göra några som helst ändringar i avtalet och BLF avråder alltjämt våra medlemmar från att skriva på avtalet.

För ett par veckor sedan gick Bildleverantörernas Förening – tillsammans med Svenska Fotografers Förbund, Svenska Journalistförbundet och Svenska Tecknare – ut och avrådde sina medlemmar från att skriva på Egmonts avtal. Nu har företrädare för frilans-organisationerna träffat Egmont och framfört kritik mot avtalets oskäliga innehåll. Egmont vägrar dock att genomföra några som helst ändringar i avtalet, som bland annat innebär följande:

Läs mer…

Drönardomen vingklipper en växande bransch!

phantom2I fredags kom Högsta Förvaltningsdomstolens (HFD) dom efter att Datainspektionen inte vikt ifrån linjen att en drönare försedd med kamera är detsamma som en övervakningskamera. En del skyller på att lagen är gammal (1977) och den gör det svårt för juristerna att tolka på ett annat sätt. Detta stämmer inte. Lagen reviderades så sent som 2013 och under Ansökan om anstånd och 16 § nämns luftfartyg, dvs. det vi i dagligt tal kallar för drönare. Att lagstiftarna i det sammanhanget inte har tagit hänsyn till den samhällsnytta som drönare bidrar till är att vingklippa en växande bransch.

Läs mer…

Skriv inte på avtalet med Egmont

Egmont Publishing har skickat ut ett nytt ramavtal till ett okänt antal frilansare. Bildleverantörernas Förening avråder våra medlemmar från att skriva på avtalet. Det är inte ett affärsmässigt schysst avtal utan ett diktat från en part.

Vår uppfattning om det oskäliga avtalet delas av Svenska Journalistförbundet, Svenska Fotografers Förbund och Svenska Tecknare. Representanter för organisationerna kommer i början av oktober att träffa Egmont för att framföra våra synpunkter på avtalsförslaget.

Styrelsen / BLF

Affärsutvecklingsgruppen

Det affärsutvecklingsprojekt inom BLF som löpt sedan 2015 har utmynnat i fem punkter: Att finna ersättare, Att sälja sig själv, Utbilda bildköpare, Hur hantera bildstölder? och Prismodeller. Styrelsen har beslutat att gruppen ska arbeta vidare med Utbilda bildköpare och Prismodeller. Medlemmar i BLF kommer att via mail få ytterligare information kring övriga punkter och projektet i stort.
Affärsutvecklingsgruppen består av Maria Langen, Stockholm - Anna Hellman, Stockholm - Stefen Tell, Stockholm  - Kristina Wirén, Kalmar - Simone Syversson, Karlstad och från styrelsen Björn Bergman och Putte Salminen, båda från Stockholm