Egmont tänker inte betala ersättning vid återanvändning!

Egmont har förklarat att de vägrar att göra några som helst ändringar i avtalet och BLF avråder alltjämt våra medlemmar från att skriva på avtalet.

För ett par veckor sedan gick Bildleverantörernas Förening – tillsammans med Svenska Fotografers Förbund, Svenska Journalistförbundet och Svenska Tecknare – ut och avrådde sina medlemmar från att skriva på Egmonts avtal. Nu har företrädare för frilans-organisationerna träffat Egmont och framfört kritik mot avtalets oskäliga innehåll. Egmont vägrar dock att genomföra några som helst ändringar i avtalet, som bland annat innebär följande:

Läs mer…

Drönardomen vingklipper en växande bransch!

phantom2I fredags kom Högsta Förvaltningsdomstolens (HFD) dom efter att Datainspektionen inte vikt ifrån linjen att en drönare försedd med kamera är detsamma som en övervakningskamera. En del skyller på att lagen är gammal (1977) och den gör det svårt för juristerna att tolka på ett annat sätt. Detta stämmer inte. Lagen reviderades så sent som 2013 och under Ansökan om anstånd och 16 § nämns luftfartyg, dvs. det vi i dagligt tal kallar för drönare. Att lagstiftarna i det sammanhanget inte har tagit hänsyn till den samhällsnytta som drönare bidrar till är att vingklippa en växande bransch.

Läs mer…

Skriv inte på avtalet med Egmont

Egmont Publishing har skickat ut ett nytt ramavtal till ett okänt antal frilansare. Bildleverantörernas Förening avråder våra medlemmar från att skriva på avtalet. Det är inte ett affärsmässigt schysst avtal utan ett diktat från en part.

Vår uppfattning om det oskäliga avtalet delas av Svenska Journalistförbundet, Svenska Fotografers Förbund och Svenska Tecknare. Representanter för organisationerna kommer i början av oktober att träffa Egmont för att framföra våra synpunkter på avtalsförslaget.

Styrelsen / BLF

Affärsutvecklingsgruppen

Det affärsutvecklingsprojekt inom BLF som löpt sedan 2015 har utmynnat i fem punkter: Att finna ersättare, Att sälja sig själv, Utbilda bildköpare, Hur hantera bildstölder? och Prismodeller. Styrelsen har beslutat att gruppen ska arbeta vidare med Utbilda bildköpare och Prismodeller. Medlemmar i BLF kommer att via mail få ytterligare information kring övriga punkter och projektet i stort.
Affärsutvecklingsgruppen består av Maria Langen, Stockholm - Anna Hellman, Stockholm - Stefen Tell, Stockholm  - Kristina Wirén, Kalmar - Simone Syversson, Karlstad och från styrelsen Björn Bergman och Putte Salminen, båda från Stockholm

IBC 2016 Amsterdam

Basic RGBI dag är det sista dagen för IBC 2016 i Amsterdam. Mässan började i fredags och i dag är det lite lugnare då många av världens besökare har rest hem efter de tre första intensiva dagarna. Mässan pågår 9/9-13/9.
IBC startade 1967 och har under åren vuxit till det mest inflytelserika årliga evenemanget för yrkesverksamma som sysslar med skapande, hantering och leverans av elektroniska medier, över hela världen. Här presenteras allt från Läs mer…

Nya medlemmar

BLF växer och styrelsen hälsar idag elva nya medlemmar välkomna.

Zolex Teknik, Uppsala - Ulf Magnusson Ord&Bild, Mölnycke – Anders Grönlund, Äsperöd -
Mikael Wilmarsgård, Tumba - Torbjörn Sjödin, Rönninge – Purple Ninja, Stockholm -
Fotonicander, Jörlanda – Johan Löv, Umeå – Xray foto, Höör - Sten-Åke Adolfsson, Åmotsfors -
Picante AB, Göteborg

Juridik för dig som arbetar med bilder och bildarkiv

bildarkivDen 27 september håller TT-kompetens utbildning i Juridik kring bilder och bildarkiv. Arkiven med bilder växer idag rekordsnabbt. Samtidigt används och sprids bilder snabbt via en rad olika kanaler, inte minst sociala medier. Men många gånger råder oklarhet kring hur bilder som samlas i arkiv får användas. Vilka avtal finns med fotografer och leverantörer? Får bilder göras sökbara hur som helst? Gör juridiken någon skillnad mellan gamla bilder och det som kallas ”digitalt födda bilder”? Läs mer om kursen här. Glöm inte att du som är medlem i BLF har rabatt. Samma gäller höstens övriga utbildningar och de kan du läsa mer om här hos TT-kompetens.

 

Hearing om EASA prototypregler för UAS

Transportstyrelsens information från mötet den 2016-08-30 angående arbetet med EU-regler gällande UAS / drönarflygning. Regelverket gäller endast flygningen, inte kameratillstånd.

Skillnader mot nuvarande svenska regler - Alla obemannade luftfartyg (drönare) omfattas, reglering sker utifrån risk och proportionalitet - Ingen skillnad kommersiellt/icke kommersiellt.
KLICKA HÄR för att ladda ner PDF

Björn Bergman/BLF