Fotografen Lennart Nilsson död

LennartNilssonFotografen och mångårige BLF medlemmen Lennart Nilsson har avlidit. Lennart påbörjade sin yrkesbana som reportagefotograf för bildtidskrifter som bland annat svenska Se. Mest känd blev han dock för sin banbrytande titthålsfotografi inom medicin och alster som filmen Sagan om livet och boken Ett barn blir till. BLF:s tidigare ordförande Rune Borgström kommenterar beskedet om Lennarts bortgång med orden ”Han var en mycket trevlig och charmerande man, Lennart var huvudtalare när BLF var värd för den europeiska bildbyrå organisationen Cepic:s första kongress i Stockholm och han lyckades trollbinda även sina professionella kollegor när han berättade om sin fotografi”. Lennart blev 94 år.

Moment 22 i väntan på ny lag om drönarfotografering.

Screen Shot 2017-01-25 at 11.17.28
Moment 22 i väntan på ny lag om drönarfotografering. SFF, BLF och UAS SWEDEN skriver ett gemensamt brev om drönarfrågan.

Goda nyheter: Ett lagförslag om att drönare ska undantas från kameraövervakningslagen är ute på remiss. Om förslaget går igenom träder den nya lagen i kraft den 1 augusti 2017. Men fram till dess är alla yrkesfotografer som arbetar med drönare tvungna att söka tillstånd hos länsstyrelsen i det län där de avser att fotografera eller filma. Läs mer…

BLF står bakom Skyttedals överklagande mot Dagens Nyheter

Sara Skyttedal har genom sina ombud Staffan Teste och Pär Öhman sänt in en begäran om prövningstillstånd och ett överklagande till Patent- och marknadsöverdomstolen i Svea Hovrätt i domen mellan Sara Skyttedal och Dagens Nyheter. (mål nr PMT 8915-15 Sara Skyttedal ./. AB Dagens Nyheter angående upphovsrättsintrång)

I domen finns det flera omständigheter som gör att BLF anser att ärendet ska prövas i en högre instans. Vi har som branschorganisation en viktig roll i att stå upp för upphovsrätten och att den ideella rätten respekteras och värderas ekonomiskt fullt ut. Så har inte skett i det här fallet. Därför kommer BLF, liksom Svenska Fotografers Förbund tidigare meddelat, att ekonomiskt stötta Skyttedal vid en eventuell förlust i målet.

Av Putte Salminen, vice ordförande i BLF

Regeringen vill tillåta drönarkameror

Efter Högsta Förvaltningsdomstolens besked i oktober har verksamheten för landets alla drönarfotografer varit lamslagen. BLF agerade omgående med en skrivelse till Näringsdepartementet som hänsköt frågan till Justitiedepartementet. På regeringskansliet har man varit lyhörda för våra och andras åsikter och nu går man ut med ett lagförslag på remiss som innebär att drönarkameror undantas från kravet på tillstånd enligt Kameraövervakningslagen. Den nya lagen kan som tidigast träda i kraft den 1 augusti 2017.

”Det här är ett steg i rätt riktning men fortfarande riskerar fotografer och filmare i drönarbranschen att gå under om de inte kan utöva sina yrken på nästan åtta månader”, säger Putte Salminen, vice ordförande i en kommentar.

BLF har tillsammans med Svenska Fotografers Förbund kontaktat Länsstyrelsen i Stockholm för att få till ett möte i syfte att reda ut hur frågan ska hanteras. Men länsstyrelsen har avböjt att träffa de två fotoorganisationerna. Detta är ett gissel då det är länsstyrelsen som är tillståndsmyndighet och man har tidigare uppgett handläggningstider på upp till nio månader.

”Vi kommer att ägna lite tid i julhelgen till att fundera över hur vi ska tackla den uppkomna situationen och hur vi bäst hjälper våra medlemmar fram över”, avslutar Putte Salminen.

Av Björn Bergman, BLF

 

Nya medlemmar i BLF

Vi välkomnar fyra nya medlemmar

  • Husbilskompisar i Sverige AB – Hedemora
  • Fredrik Sten – Växjö
  • Publicisten NITEK AB – Malmö
  • Madeleine Bjerkenlöv – Malmö

 

Drönarfotografering

Domen från oktober i HFD har som ni vet inneburit att det i princip inte är tillåtet att flyga och fotografera med drönare. Teoretiskt kan det vara möjligt att via Länsstyrelsen söka och få tillstånd. Om man däremot inte omfattas av ”räddningstjänstuppdrag eller brottsförebyggande åtgärder” kommer tillstånd inte att beviljas.
Vi inom BLF, SFF och andra organisationer, drönarföretag och fotografer jobbar nu intensivt med att få till en förändring av nuvarande regler i syfte att rädda drönarbranschen som av Transportstyrelsen har ca 1400 certifierade drönarpiloter i en växande verksamhet. Idag den 2016-12-06 hade vi ett möte där vi diskuterade vad vi kan göra och en av aktiviteterna blir att boka möten med Länsstyrelsen och Näringsdepartementet där vi vill framföra våra synpunkter och framförallt konsekvenser på ”förbudet” men också ge konstruktiva förslag på hur vi kan ”drönarfotografera” utan att inkräkta  på den personliga integriteten.

Medverkande på dagens möte var, från vänster:
_2be9530_72
Thomas Riesler/SFF, Gustav Gerdes/ UAS Sweden, Ann-Katrine Almqvist/SFF, Björn Bergman och
Putte Salminen/ BLF, 
samt Fotograf Johan Gunseus (via Skype) 

Egmont tänker inte betala ersättning vid återanvändning!

Egmont har förklarat att de vägrar att göra några som helst ändringar i avtalet och BLF avråder alltjämt våra medlemmar från att skriva på avtalet.

För ett par veckor sedan gick Bildleverantörernas Förening – tillsammans med Svenska Fotografers Förbund, Svenska Journalistförbundet och Svenska Tecknare – ut och avrådde sina medlemmar från att skriva på Egmonts avtal. Nu har företrädare för frilans-organisationerna träffat Egmont och framfört kritik mot avtalets oskäliga innehåll. Egmont vägrar dock att genomföra några som helst ändringar i avtalet, som bland annat innebär följande:

Läs mer…

Drönardomen vingklipper en växande bransch!

phantom2I fredags kom Högsta Förvaltningsdomstolens (HFD) dom efter att Datainspektionen inte vikt ifrån linjen att en drönare försedd med kamera är detsamma som en övervakningskamera. En del skyller på att lagen är gammal (1977) och den gör det svårt för juristerna att tolka på ett annat sätt. Detta stämmer inte. Lagen reviderades så sent som 2013 och under Ansökan om anstånd och 16 § nämns luftfartyg, dvs. det vi i dagligt tal kallar för drönare. Att lagstiftarna i det sammanhanget inte har tagit hänsyn till den samhällsnytta som drönare bidrar till är att vingklippa en växande bransch.

Läs mer…