Räknas en årsredovisning som reklam

Jag har tagit bilder utomhus vid olika arrangemang där det finns flera personer med. Kan jag använda dem i kommunens årsredovisning utan att fråga personerna på bilderna?

Svar: Huruvida årsberättelsen är reklam eller ej är en svår fråga att svara på. I kommunens fall är det dock enklare. Kommunen räknas ej som företagsverksamhet. Lagen om namn och bild i reklam gäller endast näringsidkare och därmed kan du fritt publicera bilden i den tryckta skriften. Läggs den ut på nätet faller den dock under lagen om personuppgift (PUL).