Regeringen vill tillåta drönarkameror

Efter Högsta Förvaltningsdomstolens besked i oktober har verksamheten för landets alla drönarfotografer varit lamslagen. BLF agerade omgående med en skrivelse till Näringsdepartementet som hänsköt frågan till Justitiedepartementet. På regeringskansliet har man varit lyhörda för våra och andras åsikter och nu går man ut med ett lagförslag på remiss som innebär att drönarkameror undantas från kravet på tillstånd enligt Kameraövervakningslagen. Den nya lagen kan som tidigast träda i kraft den 1 augusti 2017.

”Det här är ett steg i rätt riktning men fortfarande riskerar fotografer och filmare i drönarbranschen att gå under om de inte kan utöva sina yrken på nästan åtta månader”, säger Putte Salminen, vice ordförande i en kommentar.

BLF har tillsammans med Svenska Fotografers Förbund kontaktat Länsstyrelsen i Stockholm för att få till ett möte i syfte att reda ut hur frågan ska hanteras. Men länsstyrelsen har avböjt att träffa de två fotoorganisationerna. Detta är ett gissel då det är länsstyrelsen som är tillståndsmyndighet och man har tidigare uppgett handläggningstider på upp till nio månader.

”Vi kommer att ägna lite tid i julhelgen till att fundera över hur vi ska tackla den uppkomna situationen och hur vi bäst hjälper våra medlemmar fram över”, avslutar Putte Salminen.

Av Björn Bergman, BLF