Sök medlem


BLF:s matrikel är nerlagd, istället har vi utvecklat medlemsregistret här på vår hemsida så att det blir sökbart på flera olika sätt. Som ordinarie A- och B-medlem i BLF är det gratis att ha med grunduppgifterna. Det enda du behöver göra för att ditt företag ska komma med är att lägga till ditt företag på minst en ort. Det gör du genom att uppdatera dina uppgifter i medlemsdatabasen. Du kan även, mot en avgift, låta ditt företag synas under flera orter och med mera uppgifter.
Mer information om annonsering och avgifter kontakta BLFs kansli.