FAQ_Upphovsrätt

Amerikansk bild från år 1900

Om en bild som jag har hittat i boken Lyckad nedfrysning av Herr Moro. Av ORDFRONT förlag, Stockholm. Bilden är […]

Upphovsrätt på gamla vykort

Om jag vill ge ut en bok med vykort från tidigt 1900-tal fram till 1970-tal, hur gör jag? Jag och […]

Sälja reproduktioner

Jag har några akvareller som är daterade 1917. Får jag fotografera av dem och sälja vidare som reproduktioner? Svar: Det […]

Utelämnat namn

Hur mycket extra kan man ta när inte fotografens namn är utsatt? Svar: 100 procent av bildpriset. Se https://www.blf.se/leveransvillkor-foto-2019/ under […]

Upphovsrätt och IPTC Metadata

Gäller upphovsrätten även den informationen i bildens IPTC-Metadata? Är det tillåtet att göra tillägg/ändringar till dessa i bilder utan godkännande […]