Digital Single Market klubbat

Foto: Jean-Francois Badias/AP/TT (EU-grejen)

 

Igår godkändes slutligen ett nytt upphovsrättsdirektiv – Digital Single Market – DSM med röstsiffrorna 19 för och 6 emot, däribland Sverige. Det finns ett motstånd mot förslaget bland svenska politiker. På sluttampen fick man i EU-nämnden igenom att Sverige skulle rösta emot direktivet trots att man tidigare godkänt det. I maj kan vi räkna med att direktivet presenteras och då ska det implementeras i svensk lag inom två år. Den tiden kan eventuellt förlängas. Med det motstånd vi sett på hemmaplan får vi nog räkna med att vi som branschorganisation för upphovspersoner fortsatt behöver engagera oss och arbeta för att implementeringen tar tillvara direktivets syfte. Att stärka upphovspersonernas svaga ställning. Mer om det och varför direktivet kan bli bra för fotografer och andra upphovspersoner återkommer vi till.

 

Styrelsen

Written by