Getty Images har inte anpassat sitt model release-avtal till GDPR

Den internationella bildbyrån Getty Images har inte anpassat sitt svenska avtal för model release från 2015 utifrån de nya krav som ställs enligt GDPR. Det här försvårar för dem som ska leverera bilder till Getty. BLF har varit i kontakt med Getty och påpekat detta. Det är flera punkter i avtalet som är tveksamma. Bland annat står det i avtalet att den avbildade modellen inte har rätt att få veta hur bilder/personuppgifter används. Det står också att avtalet är oåterkalleligt. Ni kan läsa hela avtalet här: https://contributors.gettyimages.com/article_public.aspx?article_id=3069 Vi inväntar svar från Getty och kommer att kontakta Datainspektionen i frågan om avtalet inte anpassas.

Styrelsen

Written by