Du (som har A-medlemskap i BLF / OBS! BLF:s anmärkning!)  inbjuds härmed att deltaga på ett intressentmöte, som – förutsatt att tillräckligt många är intresserade – kommer att leda till att Svenska Institutet för Standarder – SIS – sjösätter en svensk teknisk kommitté som kan driva arbetet med standarder inom området drönare samt delta i internationella standardiseringsorgan för drönare inom ISO och CEN.

Tid: 13 november 2019 – 09.30 – Plats: SIS, Solnavägen 1E, Stockholm   Vid deltagande kontakta först Björn Elzen Mail:  [email protected]

Preliminär dagordning:

  • Välkomna!
  • Presentationsrunda
  • Rémi Vesvre från Transportstyrelsen berättar om pågående utveckling av de europeiska och svenska reglerna för att flyga med drönare
  • Presentation av förstudie och senaste status för drönarstandardisering inom ISO och CEN
  • Öppen diskussion
  • Nästa steg – hur går vi vidare?

SIS bjuder på fika samt lunch efter mötet. Meddela om du har någon allergi eller liknande, så försöker vi anpassa din lunch efter det.

Här följer några fördelar med att delta i en teknisk kommitté på SIS:

– få tillgång till aktuella standarder och andra dokument inom området (både det som arbetas fram inom projektet och det som behövs i arbetet)

– bevaka det internationella standardiseringsarbetet; kunna agera proaktivt och ligga steget före (få ökad kännedom om vad som är på gång inom området)

– påverka det internationella standardiseringsarbetet och skapa fördelar för er verksamhet, inte minst genom att vara drivande i prioriterade frågor (kunna påverka framtida riktlinjer i din bransch)

– nätverka via ett neutralt forum; etablera nya affärskontakter och träffa nya samarbetspartners

– höja egen kompetens inom området (ingå i ett nationellt och även internationellt nätverk med andra experter)

– exponera er egen organisation; visa att ni är med och sätter standarder för innovation (SIS har tagit fram en symbol som kan läggas på er hemsida för att visa att ni är med i standardiseringen)

– svenska spegelkommittéer utgör en utmärkt samlingspunkt där gränsöverskridande dialog mellan näringsliv, myndigheter, och forskare skapar en gemensam svensk linje i det internationella arbetet

Mer info om arbete med standardisering finns här:

https://www.sis.se/standardutveckling/delta-i-standardutveckling/

SIS erbjuder utbildningar för nya TK-deltagare:

https://www.sis.se/utbildning/vrautbildningsomrden/standardisering/delta-i-standardisering-som-intresseorganisation/

Väl mött den 13 november!

Med vänlig hälsning,

Björn Elzén / Projektledare / Informationsteknik

Mobil: 0760-466049
SIS, Swedish Institute for Standards
Box 45443
SE-104 31 Stockholm

Besöksadress: Solnavägen 1 E/Torsplan, 113 65 Stockholm  – Växel: 08 555 520 00