JA till en moderniserad digital upphovsrätt inom EU

EU-parlamentet röstade i dag för förslaget till ett nytt upphovsrättsdirektiv vilket är positivt för fotograferna. I och med beslutet tar EU ett steg närmare en gemensam marknad för användning av digitalt upphovsrättsligt skyddat material. Vi i BLF välkomnar parlamentets beslut och återkommer längre fram med en analys av hur direktivet kommer att påverka branschen och våra medlemmar. 

Written by