KANSLI & STYRELSE

KANSLIET


På kansliet finner du BLFs verksamhetsledare Putte Salminen som svarar på frågor och hjälper våra medlemmar.

08 555 963 10
070-723 86 95
putte@blf.se

POSTADRESS
BLF
Hornsgatan 103, 10 tr.
117 28 Stockholm

BUD & BESÖK
Hornsgatan 103, 10 tr. (STIM-huset)


FOTO: Kent HirschFOTO: Kent Hirsch
Verksamhetsledare

RÅDGIVNING UPPHOVSRÄTT


Staffan har hanterat ett stort antal rättsfall inom framförallt upphovsrätt.

Staffan Teste

jurist@blf.se
FOTO: arkiv
ORDFÖRANDE

Paul Vestergren

070-467 03 16
paul@blf.se
FOTO: Kent HirschFOTO: Kent Hirsch
Ordförande
STYRELSELEDAMOT/KASSÖR

Calle Eriksson
WEB, FOTO

0705-94 68 99
calle@methodmedia.net
FOTO: Kent HirschFOTO: Kent Hirsch
Kassör
STYRELSELEDAMOT

Kent Hirsch
VIDEO/FILM, Mäss- och webansvarig

0708-900 100
kent@hirschproduktion.se
FOTO: Björn BergmanFOTO: Björn Bergman
STYRELSELEDAMOT

Anna Hellman
FOTO

073-986 70 68
anna@annasfotografiska.com
FOTO: Kent HirschFOTO: Kent Hirsch
STYRELSELEDAMOT

Björn Bergman
FOTO, Medlemsansvarig

0703-47 61 17
photo2be@telia.com
www.photo2be.com
FOTO: Kent HirschFOTO: Kent Hirsch
STYRELSELEDAMOT

Putte Salminen
Verksamhetsledare
BILDBYRÅ, ansvarig BLF Guiderna

070-723 86 95
putte@blf.se
FOTO: Kent HirschFOTO: Kent Hirsch
Verksamhetsledare
STYRELSELEDAMOT

Peter Mild
VIDEO/FILM

070-552 62 22
peter.mild@mildbild.se
FOTO: Kent HirschFOTO: Kent Hirsch
SUPPLEANT

Lars Modie
BILDBYRÅ & CEPIC

0435-44 07 65
lars.modie@ibl.se
www.ibl.se
FOTO: Kent HirschFOTO: Kent Hirsch

 


Valberedning

Johan Främst (sammankallande)


Förhandlingsdelegation

Lars Modie (sammankallande)
Styrelsen utser övriga i förhandlingsdelegationen.


Revisor till föreningen och AB

Sonora Revision
Michael Christensson


BLF Bildhantering AB

BLF:s serviceföretag heter BLF Bildhantering AB och sköter föreningens ekonomiska verksamhet. Bolaget svarar för utgivningen av BLF:s prisguider, trycksaker, m.m. BLF Bildhantering AB ägs helt av föreningen och dess medlemmar.