BLF’s stadgar hittar du här.

BLF’s allmänna principer hittar du här.

Valberedning

Johan Främst (sammankallande)
[email protected]

Förhandlingsdelegation

Lars Modie (sammankallande)
Styrelsen utser övriga i förhandlingsdelegationen.

Revisor för BLF Bildhantering AB

Sonora Revision
Michael Christensson

BLF Bildhantering AB

BLF:s serviceföretag heter BLF Bildhantering AB och sköter föreningens ekonomiska verksamhet. Bolaget svarar för utgivningen av BLF:s prisguider, trycksaker, m.m. BLF Bildhantering AB ägs helt av föreningen och dess medlemmar.