KANSLIET

På kansliet finner du BLF:s verksamhetsledare Putte Salminen som svarar på frågor och hjälper våra medlemmar.

08 555 963 10
070-723 86 95
[email protected]

POSTADRESS
BLF
Hornsgatan 103, 10 tr.
117 28 Stockholm

BUD & BESÖK
Hornsgatan 103, 10 tr. (STIM-huset)

JURIDISK SAMARBETSPARTNER

Maila er frågor till [email protected]

ORDFÖRANDE

Paul Vestergren

070-467 03 16
[email protected]

STYRELSELEDAMOT

Kent Hirsch
VIDEO/FILM, Mäss- och webansvarig

0708-900 100
[email protected]

STYRELSELEDAMOT

Björn Bergman
FOTO, Medlemsansvarig

0703-47 61 17
[email protected]
www.photo2be.com

STYRELSELEDAMOT

Peter Mild
VIDEO/FILM

070-552 62 22
[email protected]

SUPPLEANT

Lars Modie
BILDBYRÅ & CEPIC

0435-44 07 65
[email protected]
www.ibl.se

BLF’s stadgar hittar du här.

BLF’s allmänna principer hittar du här.

Valberedning

Johan Främst (sammankallande)
[email protected]

Förhandlingsdelegation

Lars Modie (sammankallande)
Styrelsen utser övriga i förhandlingsdelegationen.

Revisor för BLF Bildhantering AB

Sonora Revision
Michael Christensson

BLF Bildhantering AB

BLF:s serviceföretag heter BLF Bildhantering AB och sköter föreningens ekonomiska verksamhet. Bolaget svarar för utgivningen av BLF:s prisguider, trycksaker, m.m. BLF Bildhantering AB ägs helt av föreningen och dess medlemmar.