Som du vet är ändringarna i upphovsrättslagen, genom DSM-direktivet, ikraft sedan årsskiftet. Samtidigt har diskussionen om AI-bilder blivit allt mer intensiv. TT Kompetens håller den 7 september en kurs om ändringarna i upphovsrättslagen och hur AI-bilder ska bedömas utifrån gällande lagstiftning. Kursen hålls av Katarina Ladenfors från advokatbyrån MarLaw. Som medlem i BLF_Fotograferna eller med servicepaket hos BLF Bildhantering AB har du 15 procents rabatt på kursen. Ange ditt medlems- eller kundnummer och ”BLF” när du bokar. Läs mer här.

Styrelsen