Prisbasbelopp

Varför använder BLF det “manipulerade basbeloppet”, Det släpar ju efter inflationsutvecklingen? SCB räknar fortfarande fram ett “riktigt basbelopp” vilket nu ligger en bra bit över SEK 40 000: –

Svar: BLF har tidigare fattat ett principbeslut att följa det basbelopp som styr pensionerna. Men det kan?ifrågasättas om inte värdet urholkas. De som följer BLF:s råd om priser genom åren ser också att priset för förkomna eller förstörda original har fördubblats i basbeloppshänseende sedan 1996. BLF:s styrelse får fundera över hur det här skall se ut i framtiden. Kanske är det dags för BLF,? som numera också är en förening för Skandinavien och arbetar europeiskt att släppa kopplingen till basbeloppet. Den ger upphov till många frågor.

Written by