Publicering och delad fotoanvändning

Jag vill sälja bilder till ett företags hemsida. Jag vill dock själv ha rätten till att fritt använda mig av bilden, dvs även publicering av bilden i mitt egna material. Hur ska jag debitera?

Om företaget vill använda sig av bilden under ett längre antal år, hur löser man det redan från början? Angående pris och användanderätt?

Svar: Säljs en bild för användande på Internet gäller priserna enligt sidan 21 tabell 7. Publiceringen avser alltid engångspublicering och att fotografen äger rätt till fritt användande av bilden i andra sammanhang. Det framgår bl. a av reglerna för Arkivbildsförsäljning p 1. Vill kunden ha mera exklusive rätt bör priset vara högre än prislistans pris. Vill kunden ha längre tid än vad prislistan visar bör kunden betala ett högre pris. Det bör avtalas redan från början och relateras till nuvarande pris och förlängning av tid. Vanligt är att kunden får rabatt på den förlängda tiden, jämför t ex med andra tabeller i boken där större upplaga ger högre pris.

Written by