Remissvar: Transportstyrelsens föreskrifter om obemannade luftfartyg

Sammanfattning

Bildleverantörernas Förening – BLF – står bakom att Transportstyrelsen underlättar för flertalet som flyger med obemannade luftfartyg, eller drönare som vi benämner dem. Dock saknar vi en djupare analys av och ett regelverk kring hur allmänheten, ibland barn, ska hantera de nya föreskrifterna. Det finns också en risk att antalet olyckor kommer att öka med de nya föreskrifterna, även om avsikten med förslaget förstås är det motsatta. Texten är bitvis komplicerad med många förkortningar och formuleringar som gör det svårt att tolka den.

Ur ett yrkesmässigt perspektiv är det självfallet bra för BLF:s medlemmar om det blir enklare att utöva yrket drönarfotograf/-filmare. Vi tycker att de 10 meter som föreslagits som maximal flyghöjd inom ett militärt flygfälts kontrollzon är för snålt tilltaget. Vi ser gärna 20 meter istället. Då kan exempelvis en del flerfamiljshus fotograferas eller filmas. Det finns i övrigt en del detaljfrågor som behöver redas ut för att våra medlemmar ska kunna utöva sina yrken fullt ut. Vi återkommer i yttrandet till de frågorna. Slutligen har vi främst riktat in oss på det som är kategori 1, drönare på eller under sju kilo, eftersom lejonparten av våra medlemmar verkar med den utrustningen.

 

LÄS HELA REMISSVARET

Written by