Samma bild i flera dagstidningar

Jag säljer bilder till olika tidningar. Sålde ett par bilder till Sydsvenskan. Samtidigt använder tidningen Skånska Dagbladet samma bilder och artiklar. Men med skånskans logotyp på första sidan. Ska jag då ha betalt för denna bild från Skånskan också?

Svar: Medlemmarna i BLF har ett specialpris efter avtal med Tidningsutgivarna (TU). I det ingår att en tidning som till minst 50 procent är samma tidning som en annan inte behöver betala extra för “avläggande” versioner av samma tidning även om tidningens namn kan vara olika. Är du inte medlem i BLF gäller inte avtalet dig och du bör kunna begära ersättning för den dubbla publiceringen såvida du inte träffat överenskommelse när du sålde bilderna om annan betalning.

Jag har levererat en antal bilder till en dagstidning. Vi har gjort upp att betalning skall ske enligt blf-prislistan. Bilder har varit publicerade i dagstidningen och andra tidningar inom koncernen. Nu vill tidningen bara betala för publicerade bilder i “huvudtidningen”. De hävdar att de inte behöver betala för publicering i de andra tidningarna. Det handlar delvis om samma bilder. Vad säger BLF om flera tidningar inom samma koncern?

Svar: BLF har ett avtal med Tidningsutgivarna som gäller enbart BLF-medlemmar om att en tidning som ger ut en annan tidning med till 50 procent samma material anses som avläggare och att en samtidig publicering i denna avläggare kan ske för samma pris. detta avtal gäller enbart BLF-medlemmar. Har inget avtal träffats före publicering gäller detta ej. har avtal träffats om att vita listan skall gälla bör dock den tidning det är fråga om visa att det redaktionella materialet i avläggaren är till 50 procent lika. Detta skall gälla per årsbasis. Eftersom vi har en del bråk om denna punkt är du välkommen att vända dig till BLF:s kansli teste@blf.se för mer information.

Written by