Bildredaktörsbyrån Sanna Bilder får BLF:s utmärkelse ”I Bildens Tjänst” 2019. Företaget drivs av systrarna Susanna och Martina Mälarstedt. Stipendiet är i år på 20 000 kronor. Tidigare stipendiater är Rune Borgström, Per Lindström och Ylwa Yngvesson. Gratulerar!
/Styrelsen