LÄNKAR – Organisationer

SVENSKA

BUS – Bildupphovsrätt i Sverige

BONUS – Bonus Copyright Access

FST / Föreningen Svenska Tecknare

FSL / FöreningenSvenska Läromedel

PFK / Pressfotografernas Klubb Sverige

SFF / Svenska Fotografers Förbund

SJF / Svenska Journalistförbundet

SUF / Svenska Uppfinnareföreningen

Sveriges Tidskrifter

TU / Tidningsutgivarna

UTLÄNDSKA

BAPLA / The British Association of Picture Libraries and Agencies

CEPIC (Coordination of European Picture Agencies Press Stock Heritage)