Foto: Emma Grip

Gäller dig som jobbat på uppdrag eller som upplåtit bild till SVT, UR eller TV4 för program som vidaresänts* under perioden 1 januari till 31 december 2018. Det är Martina Johansson på Bildupphovsrätt som ska fördela drygt 3,5 miljoner kronor till landets bildskapare.

Vem berörs?
Fotografer, bild- och formkonstnärer, illustratörer och animatörer. En förutsättning för att du som upphovsperson ska ha rätt till vidaresändningsersättning är att du inte överlåtit de rättigheterna till produktions- eller tv-bolaget. (Det ska framgå i ditt avtal i så fall och är inget vi rekommenderar.)

*Att något vidaresänds innebär att programmet sänds ut av en satellit- eller kabeloperatör, vilket regleras i upphovsrättslagen.

Sista dag för anmälan är 25 oktober 2020. Information finns här.

Kontakt:
Har du frågor eller vill veta mer om detta så kontakta Bildupphovsrätt: tv [snabel-a] bildupphovsratt.se eller 08-545 533 80 (telefontid vardagar 09:00-12:00). För att de ska kunna fördela ersättning till dig behöver Bildupphovsrätt behandla dina personuppgifter. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation). En detaljerad förteckning över hur dina personuppgifter behandlas och för vilket ändamål finns att läsa här.

Stockholm den 22 september 2020.

Styrelsen