BLF_Fotograferna Kansli

℅ Journalistförbundet
Kungsgatan 28A – Stockholm

Postadress
 Journalistförbundet
Box 1116
111 81 Stockholm

+46 (0)8 555 963 10

Epost: [email protected]

På kansliet finner du BLFs ordförande Putte Salminen som svarar på frågor och hjälper våra medlemmar.
[email protected]


Ordförande

Putte Salminen / Stockholm
070-723 86 95
[email protected]

Foto: Magnus Wahman


Styrelseledamot

Magnus Wahman / Örebro
[email protected]

 Foto: Kent Hirsch


Styrelseledamot

Anette Persson / Stockholm
[email protected]

Foto: Magnus Wahman


Styrelseledamot

Tommy Winterskiöld Vestlie / Göteborg
[email protected]

Foto: Magnus Wahman


Valberedning

Hasse Hedström / Nora

[email protected]

Revisor för BLF Bildhantering AB

Sonora Revision
Michael Christensson

BLF Bildhantering AB

BLF:s serviceföretag heter BLF Bildhantering AB och sköter föreningens ekonomiska verksamhet. Bolaget svarar för utgivningen av BLF:s prisguider, trycksaker, m.m. BLF Bildhantering AB ägs helt av föreningen och dess medlemmar.

BLF_Fotografernas stadgar

BLF’s stadgar hittar du här.