BLF_Fotograferna Kansli

℅ Journalistförbundet
Kungsgatan 28, ingång via Brunnsgatan 23
111 35 Stockholm

Postadress
Journalistförbundet
Box 1116
111 81 Stockholm

+46 (0)8 555 963 10

Epost: [email protected]
Juridiska frågor: [email protected]

På kansliet finner du BLFs verksamhetsledare Putte Salminen som svarar på frågor och hjälper våra medlemmar.
[email protected]

 


Ordförande

Paul Vestergren

070-467 03 16
[email protected]

 

 


Styrelseledamot

Kent Hirsch
VIDEO/FILM, Mäss- och webansvarig

Mob: 0708 900 100
[email protected]

 


Styrelseledamot

Björn Bergman
FOTO, Medlemsansvarig

Mob:0703-47 61 17
[email protected]

www.photo2be.com

 


Styrelseledamot

Putte Salminen
Verksamhetsledare
BILDBYRÅ, ansvarig BLF Guiderna

Magnet PS

Tel: 08-798 29 06
Mob: 070-723 86 95

[email protected]

 


Styrelseledamot

Peter Mild
VIDEO/FILM

Mild Bild Produktion

Mob: 070-552 62 22

[email protected]

 


Suppleant

Lars Modie
BILDBYRÅ & CEPIC

IBL Bildbyrå
0435 44 07 65
[email protected]

www.ibl.se


Valberedning

Johan Främst (sammankallande)
[email protected]

Förhandlingsdelegation

Lars Modie (sammankallande)
Styrelsen utser övriga i förhandlingsdelegationen.

Revisor för BLF Bildhantering AB

Sonora Revision
Michael Christensson

BLF Bildhantering AB

BLF:s serviceföretag heter BLF Bildhantering AB och sköter föreningens ekonomiska verksamhet. Bolaget svarar för utgivningen av BLF:s prisguider, trycksaker, m.m. BLF Bildhantering AB ägs helt av föreningen och dess medlemmar.

Stadgar

BLF’s stadgar hittar du här.