Medlemskategorier
Fotografer – Filmare – TV-fotografer –  Redigerare – Bildredaktörer – Nyhetsgrafiker – som har ett redaktionellt inslag i någon del av arbetet.

Ett medlemskap i BLF_Fotograferna/Journalistförbundet innebär en årlig avgift som faktureras månadsvis.

Fullvärdig medlem 
För att bli fullvärdig medlem i BLF_Fotograferna ska du driva verksamhet i vår bransch och betala F-skatt, alternativt fakturera via annat bolag som Egenanställningsföretag och kunna lämna relevanta referenser.

Studerandemedlem
Till dig som går en yrkesutbildning inom någon av kategorierna ovan erbjuder vi en anpassad
medlemsform. Det innebär att du som student mot en låg avgift får guider och övrig information och tillgång till rådgivning och presskort på samma sätt som ordinarie medlemmar. 

Onlineansökan
https://www.sjf.se/medlemskapet

Inval sker på styrelsemöten. Först gör vår medlemsansvarige en kontroll av dina uppgifter. Om det är några frågor så blir du kontaktad per telefon eller epost. Normalt tar det upp till 30 dagar från ansökan tills din ansökan har behandlats. Det är styrelsen i BLF_Fotograferna som tillsammans med Journalistförbundet beviljar medlemskap. Avslag kan inte överklagas. Har du frågor om medlemskapet kan du alltid kontakta kansliet på 08-555 963 10 eller [email protected]

MEDLEMSAVGIFTER

För frilans se: https://www.sjf.se/medlemskapet/medlemsavgifter/avgifter-frilansar

För studerande se: https://www.sjf.se/medlemskapet/medlem-som-student

För seniorer se: https://www.sjf.se/medlemskapet/medlemsavgifter/avgifter-seniorer

Klubbavgiften (föreningsavgiften) till BLF_Fotograferna beslutades vid årsmötet den 9 juni till 15 kr månaden.

Servicepaket
Är du i behov av en mer omfattande service men inte kan eller vill vara medlem i ett fackförbund som Journalistförbundet kan du välja den tjänst som BLF Bildhantering erbjuder. Se mer här: https://blfbildhantering.se/vara-tjanster/

Abonnent
Är du bara intresserad av våra prisguider och rekommendationer är du välkommen som abonnent. Det är inte ett medlemskap i BLF_Fotograferna utan ett löpande årsabonnemang som vem som helst kan teckna. Det gäller tills det sägs upp och retroaktiva uppsägningar medges ej.