Medlemskategorier
Fotografer – Filmare – TV-fotografer– Bildbyråer –
Redigerare – Producenter – Bildredaktörer – Nyhetsgrafiker

Ett medlemskap i BLF innebär en årlig avgift.

A-MEDLEM
För att bli fullvärdig medlem, A-medlem, i BLF ska du/ni driva verksamhet i vår bransch och betala F-skatt, alternativt fakturera via annat bolag som Egenanställningsföretag, och ha merparten av inkomsten från verksamheten. Du/ni ska också lämna relevanta referenser.

C-MEDLEM
Till dig som går en yrkesutbildning inom någon av kategorierna ovan erbjuder vi en anpassad
medlemsform. Det innebär att du som student mot en låg avgift får guider och övrig information och tillgång till rådgivning på samma sätt som ordinarie medlemmar. Du kan dock inte söka presskort och presenteras inte heller i sökfunktionen på vår hemsida.

ABONNENT
Är du bara intresserad av våra prisguider och rekommendationer är du välkommen som abonnent. Det är inte ett medlemskap i BLF utan ett löpande årsabonnemang som vem som helst kan teckna. Det gäller tills det sägs upp och retroaktiva uppsägningar medges ej. Vi har två olika varianter av abonnemang. Dels ett grundabonnemang, dels ett utvidgat abonnemang där basal rådgivning ingår.

ONLINEANSÖKAN

Klicka på det alternativ som gäller dig/er så kommer du till ett formulär för medlemsansökan.

FÖRETAG: A-medlem

STUDERANDE: C-medlem

För frågor kontaktar du medlemsansvarige, Björn Bergman, på 0703-47 61 17 eller [email protected]

Inval sker på styrelsemöten. Först gör vår medlemsansvarige en kontroll av dina uppgifter. Om det är några frågor så blir du kontaktad per telefon eller epost. Normalt tar det 30 dagar från ansökan tills din ansökan har behandlats. Det är styrelsen i BLF som suveränt beviljar medlemskap. Avslag kan inte överklagas

 

MEDLEMSAVGIFTER

Serviceavgift till BLF Bildhantering AB
Till servicebolaget betalas årligen en serviceavgift.
En momsfri föreningsavgift på 100 kronor per år tillkommer.
Det är styrelsen i BLF som suveränt beviljar medlemskap. Avslag kan inte överklagas.
Årspriser nedan exkl moms.

A-medlemskap
A1 – 2 300: -, företag med en person
C-medlemskap:  200:-

BLF:s verksamhet är uppdelad i en ideell förening och ett servicebolag. Större delen av verksamheten sker i servicebolaget. Serviceavgiften är avdragsgill i bolaget. medlemsavgiften till föreningen är enligt svensk skattelagstiftning ej avdragsgill.