OPINION

CEPIC-nyheter från Sverige

Svenska Fotografers Förbund genomförde i mars en enkät bland sina medlemmar och frågade hur många som ansåg sig ha förlorat […]

GDPR – Uppförandekod

Nu jobbar vi på att få förslaget om uppförandekod godkänd av Datainspektionen. Läs artikeln i SvD.