Foto: BLF_Fotograferna

Trots att vi i BLF_Fotograferna och andra branschorganisationer och förbund på olika sätt de senaste åren lyft frågan om att lagen om spridningstillstånd, eller mer korrekt Lagen om skydd för geografisk information 2016:319, inte fungerar i en demokrati har majoriteten av våra politiker inte vaknat. 

Och troligen har flera av dem eller deras anhöriga själva brutit mot lagstiftningen genom att från flygplan, luftballong eller drönare sprida rese- eller semesterbilder tagna i svenskt luftrum där horisonten syns. Det kräver spridningstillstånd från Lantmäteriet. Ett tillstånd som kan ta många månader att få. 

Dessutom går lagstiftningen emot den tryckfrihetsförordning från 1766 som vi i alla andra sammanhang är så stolta över. Vi har alltså en mediegrundlag som är världskänd men som får stå tillbaka för att Sveriges riksdag har tänkt och beslutat fel. Det är penibelt att enskilda bildjournalister och stora medieföretag medvetet måste bryta mot lagstiftningen för att fullfölja uppdraget som den tredje statsmakten har. 

Visst borde vi som representerar professionella fotografer och filmare varit mer på tå innan lagen klubbades igenom. Men ansvaret för demokratifiaskot ligger helt på våra folkvalda i riksdagen. Vi har många problem i Sverige men det här är en sak som går att rätta till i närtid.

Styrelsen