Välkommen till BLF_Fotograferna – Bildleverantörernas Förening

BLF_Fotograferna är en branschorganisation för dig som är fotograf eller filmare som arbetar redaktionellt. Vi bildades 1950 och affärsnyttan är grundläggande för vårt uppdrag. Vi bedriver rådgivning och ger årligen ut guider som säljare och beställare av bild/film har förtjänst av. Vi är också remissinstans för lagförslag kring upphovsrättsliga frågor. Guiderna ingår i medlemskapet men går att abonnera på eller köpa var för sig. Vi erbjuder dessutom ett servicepaket för bildanvändare med behov av ytterligare support. Från 2022 blir BLF_Fotograferna en del av Journalistförbundet.

NYHETER & ARTIKLAR

Sommarstängt hos BLF_Fotograferna

Foto: Björn Bergman – photo2be.com Sommarstängt hos BLF_Fotograferna Under perioden 1 juli till den 9 augusti har kansliet stängt. Mejl […]

Från årsmötet i BLF_Fotograferna

Foto: Kent Hirsch Igår var det årsmöte i BLF_Fotograferna och stämma i BLF Bildhantering AB. Nya stadgar antogs för BLF_Fotograferna […]

Upprop om att korta betaltiderna

Bild: Betaltider Korta betaltider är viktigt för tillväxt och konkurrenskraftigt företagande. Det är tyvärr alltför vanligt att företag tvingas agera […]

Nyheter från CEPIC

The success of the 4 March webinar on copyright enforcement revealed the need to develop a code of best practice to regulate the relationship […]