Välkommen till BLF_Fotograferna – Bildleverantörernas Förening

BLF_Fotograferna är en branschorganisation för dig som är fotograf eller filmare som arbetar redaktionellt. Vi bildades 1950 och affärsnyttan är grundläggande för vårt uppdrag. Vi bedriver rådgivning och ger årligen ut guider som säljare och beställare av bild/film har förtjänst av. Vi är också remissinstans för lagförslag kring upphovsrättsliga frågor. Guiderna ingår i medlemskapet men går att abonnera på eller köpa var för sig. Vi erbjuder dessutom ett servicepaket för bildanvändare med behov av ytterligare support. Från 2022 blir BLF_Fotograferna en del av Journalistförbundet.

NYHETER & ARTIKLAR

Seminarium om drönare

Foto: DJI Transportstyrelsen bjuder in Varmt välkommen till en serie kärnfulla digitala seminarier där vi önskar se att så många […]

Regeringens krisstöd för företagare utökas

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet Som tidigare meddelats kommer omsättningsstödet till enskilda näringsidkare som för närvarande gäller tiden mars till juli 2020 […]