Välkommen till BLF_Fotograferna

BLF_Fotograferna är en branschorganisation för dig som är fotograf eller filmare som arbetar redaktionellt. Vi bildades 1950 och affärsnyttan är grundläggande för vårt uppdrag. Vi bedriver rådgivning och ger årligen ut guider som säljare och beställare av bild/film har förtjänst av. Vi är också remissinstans för lagförslag kring upphovsrättsliga frågor. Guiderna ingår i medlemskapet men går att abonnera på eller köpa var för sig. Vi erbjuder dessutom ett servicepaket för bildanvändare med behov av ytterligare support. Från 2022 är BLF_Fotograferna en del av Journalistförbundet.

NYHETER & ARTIKLAR

Kurs om den nya upphovsrätten och AI-bilder

Som du vet är ändringarna i upphovsrättslagen, genom DSM-direktivet, ikraft sedan årsskiftet. Samtidigt har diskussionen om AI-bilder blivit allt mer […]

Sommarstängt hos BLF

Foto: Björn Bergman – photo2be.com  Mellan den 3 juli och 14 augusti har BLF sommarstängt och så även rådgivningen. Mejl […]