Välkommen till BLF_Fotograferna – Bildleverantörernas Förening

BLF_Fotograferna är en branschorganisation för dig som är fotograf eller filmare som arbetar redaktionellt. Vi bildades 1950 och affärsnyttan är grundläggande för vårt uppdrag. Vi bedriver rådgivning och ger årligen ut guider som säljare och beställare av bild/film har förtjänst av. Vi är också remissinstans för lagförslag kring upphovsrättsliga frågor. Guiderna ingår i medlemskapet men går att abonnera på eller köpa var för sig. Vi erbjuder dessutom ett servicepaket för bildanvändare med behov av ytterligare support. Från 2022 blir BLF_Fotograferna en del av Journalistförbundet.

NYHETER & ARTIKLAR

Drönarseminarier Transportstyrelsen

Foto: photo2be.com – Björn Bergman Transportstyrelsen bjuder in till en serie digitala seminarier som vänder sig till de personer och […]

CEPIC C22 Kongress Mallorca 25-27 maj 2022

Foto: CEPIC.org CEPIC arrangerar kongress på Mallorca 25-27 maj under medverkan av nya presidenten Christina Vaughan.  Kongressen genomförs på plats […]

BLF_Fotograferna drar tillbaka uppförandekod för GDPR

Sedan 2018 har Bildleverantörernas Förening/BLF_Fotograferna tillsammans med Journalistförbundet och Svenska Fotografers Förbund haft en uppförandekod gällande yrkesmässigt fotografi för godkännande […]