Teckna BLF:s försäkringar hos Gefvert

Vi har tillsammans med försäkringsmäklaren Gefvert tagit fram ett antal försäkringar för våra medlemmar. Följande försäkringar kan du som medlem teckna till förmånligt pris:

  • BLF Företag Hemma – välj mellan Bas eller Kombi. Företagsförsäkring för dig som driver verksamheten hemifrån.
  • BLF Företag Studio – Företagsförsäkring för dig som hyr lokal till företaget
  • BLF Kamera och teknik – Allrisk rörlig utrustning
  • BLF Produktion – För större film och fotoproduktioner. Tillfällig till ett projekt eller på årsbasis.
  • BLF Sjukavbrott – täcker fasta kostnader vid sjukdom
  • BLF Personskadeskydd – olycksfall, sjukvård, mm.
  • Drönarförsäkring – Ansvar-, Egendom- och Flyg vidare-Försäkring
  • Avbeställningsskydd vid uppdrag – Detta moment skyddar dig om ett bokat jobb måste ställas in eller avbrytas i förtid på grund av en plötslig oförutsedd händelse som du inte råder över. Ersättning utgår med upp till 10 000 kr vid varje skadetillfälle.

Läs mer om försäkringarna och villkoren på Gefverts hemsida, där finner du även ansökningsblanketter.