Som medlem eller plusabonnent i BLF har du tillgång till kvalificerad rådgivning. Det kan handla om prissättning, hur man bästa agerar vid bildstöld, eller hur man kan tänka när någon vill ”köpa loss” en bild eller en film med mera. Medlemsrådgivningen når du måndag till fredag mellan kl. 09-15. via 08-555 963 10 eller [email protected] Vid särskilt komplicerade fall har vi tillgång till juridisk expertis. Denna service gäller endast för våra medlemmar.

Vi har också en allmän rådgivning tillsammans med Svenska Fotografers Förbund. Den är öppen för såväl upphovspersoner, privatpersoner som kundsidan. Den allmänna rådgivningen är öppen måndag till onsdag mellan kl. 09-12. Numret är 08-702 03 71 eller [email protected]

Rådgivning för medlemmar:
08-555 963 10
måndag-fredag 09.00-15.00
[email protected]

Allmän rådgivning:
08-702 03 71
måndag-onsdag 09.00-12.00
[email protected]