För medlemmar

Som medlem eller plusabonnent i BLF har du tillgång till kvalificerad rådgivning. Det kan handla om prissättning, hur man bästa agerar vid bildstöld, eller hur man kan tänka när någon vill ”köpa loss” en bild eller en film med mera. Vid särskilt komplicerade fall har vi tillgång till juridisk expertis. Denna service gäller endast för våra medlemmar.

Allmän rådgivning

Vi har också en allmän rådgivning, den är öppen för såväl upphovspersoner, privatpersoner som kundsidan.

Tider och kontaktuppgifter för rådgivningen finner du längst ner på sidan.