REMISS-SVAR

Två viktiga remissvar från BLF

Arbetet med implementeringen av upphovsrättsdirektivet fortsätter. Artikel 18-23 som för fotografer och filmare är de enskilt viktigaste i direktivet har […]

Grovt upphovsrättsbrott – remissvar

Grovt upphovsrättsbrott och grovt varumärkesbrott SOU 2018:6 Om Bildleverantörernas Förening – BLF Bildleverantörernas förening är en branschorganisation för företag som […]

Även BLF kritisk mot lagrådssremissen

  Även Bildleverantörernas förening (BLF) är kritisk mot regeringens förslag till lag om kränkande fotografering. Det är svårt att se […]