Arbetet med implementeringen av upphovsrättsdirektivet fortsätter. Artikel 18-23 som för fotografer och filmare är de enskilt viktigaste i direktivet har resulterat i två PM med frågeställningar från Justitiedepartementet. Vi har nyligen skickat in vårt uppföljande svar. Förhoppningsvis leder det till att de oskäliga avtalen på marknaden försvinner och att upphovspersonerna får berättigat betalt för sitt skapande. Dessutom kommer det nya regler vad gäller drönare från den 1 juli 2020. Se våra svar här:

BLF.uppf.18-23

Drönarsvar.TSF2020-55

Styrelsen