Följande personer har utsetts till hedersmedlemmar i BLF.

Rune Borgström*, Borgströms Bild & Video AB Borlänge
Kjell Andersson, Bildlabbet AB Eskilstuna
Lennart Handell, Reportagebild Enskede
Rune Johansson, Förenade Landsortstidningar Stockholm
Jacky Leissner, Bildservice Göteborg Göteborg
Sören Lund, Inspelningsteamett AB Sollentuna
Staffan Teste, Bildombudsmannen Stockholm

 

* Rune Borgström är utsedd till Hedersordförande.