BLF Bildhantering AB, org.nummer 556195-2507, hanterar personuppgifter enligt  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679, eller det som vi i dagligt tal benämner som GDPR (General data protection regulation).

Det är viktigt för oss på BLF att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi helt öppna med hur vi samlar in, behandlar och eventuellt delar med oss av den data som vi använder och sparar hos oss. Vi behöver dina uppgifter som branschorganisation för att bland annat kunna hantera ditt/ert medlemskap eller abonnemang, leverera dina guider, hantera betalningar, skicka information och erbjudanden. Nedan kan du läsa mer om hur BLF hanterar dina personuppgifter.

1. Inledning

Det här dokumentet innehåller information om behandling av personuppgifter inom ramen för vår användning av kund- eller medlemsdata. I informationen refererar “du”, ”ditt” och “dina” till den person vars personuppgifter vi kan komma att behandla, och som är vår medlem eller kund eller är en besökare på vår webbplats.

2. Allmänt

BLF är en branschorganisation inom bild, både rörlig och stillbild. BLF är personuppgifts- ansvarig i enlighet med dataskyddsförordningen (2016/679). För kontakt, se punkt 9. För ytterligare information, se https://www.datainspektionen.se/. Denna information om person- uppgiftsbehandling förklarar hur vi hanterar insamling, behandling, användning och delning av dina personuppgifter. Med personuppgifter menas all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person.

3. Vilken information samlar BLF in om dig?

För att kunna hantera ansökan om att bli medlem eller tecknande av abonnemang eller enstaka köp av guider eller avtal kan du på vår webbplats eller via mejl bli ombedd att utge någon eller några av dessa uppgifter:

 • Ditt namn
 • Ditt personnummer (Bara vid enskild firma)
 • Din e-postadress
 • Din postadress
 • Din leveransadress
 • Din fakturaadress
 • Ditt telefonnummer
 • Dina övriga kontaktuppgifter

4. När samlar BLF in din information?

BLF samlar in dina personuppgifter när du ansöker om att bli medlem eller abonnent hos oss, köper eller beställer en av våra produkter. Vi samlar även in uppgifter när du kommunicerar med oss via telefon, post eller mejl. Information om webbsideanvändning på www.blf.se samlas in via cookies.

Om du blir medlem samtycker du till att få vårt nyhetsbrev och medlemsutskick. Övriga, som abonnenter, får själva registrera sig för nyhetsbrev. Då kommer din e-postadress och, om nödvändigt, ditt namn användas för att BLF ska kunna delge dig aktuell branschinformation. Du kan när som helst avsluta prenumerationen av nyhetsbrev eller medlemsutskick.

5. På vilket sätt och hur länge använder BLF din information?

Vi samlar in och behandlar uppgifter om dig enbart för att kunna verka som branschorganisation. För närvarande för dessa ändamål:

 • Behandla din ansökan om medlemskap eller abonnemang
 • Behandla din beställning
 • Behandla din ansökan om presskort
 • Hantera ditt medlemskap eller abonnemang
 • Behandla betalningar
 • Leverera guider eller avtal
 • Skicka påminnelser, information, nyheter och branschspecifika erbjudanden
 • Förbättra säkerhet på och upplevelse av webbplatsen

Personuppgifter behandlas i möjligaste mån konfidentiellt. De insamlade personuppgifterna kommer att behandlas, användas och lagras för ändamålet med behandlingen samt utförandet av din beställning/ansökan, inklusive eventuell kreditupplysning, personifiering av webb- platsen och branschaktiviteter. Som medlem i BLF visas ditt företag i vår sökbara databas. Meddela BLF om du och ditt företag inte vill vara med i den öppna databasen. Du är också förpliktigad att hålla oss underrättade om eventuell adressändring. Om inte kommer BLF att söka efter dina personuppgifter i öppna register.

Vi behandlar dina personuppgifter endast för ändamålen ovan och med stöd av laglig grund. Som längst lagrar vi dina personuppgifter i 7 år efter avslutat medlemskap, abonnemang, eller enstaka köp. BLF uppfyller bokföringslagen. I de fall vi använder en extern leverantör som hanterar dina personuppgifter ska vi ingå personbiträdesavtal. Personuppgifterna kommer i sådant fall endast att behandlas och användas av dem för de överenskomna ändamålen. I övrigt hänvisar BLF till den uppförandekod för branschen yrkesmässigt fotografi i Sverige som skickades in för godkännande till Datainspektionen den 13 april 2018.

6. Registrerads rättigheter

Du har rätt att begära information om dina personuppgifter som vi behandlar. Du har rätt att när som helst begära rättelse eller radering av dina uppgifter som du anser vara felaktiga. Mejla [email protected] med följande ämnesrad: Rättning av personuppgift.

7. Aktuella personbiträdesavtal

BLF har avtal med tre externa företag/organisationer som för BLF:s räkning hanterar person- uppgifter. Bildupphovsrätt i Sverige, org.nr 769610-3121, angående fakturahantering och bokföring. Urbantalk Handelsbolag, org.nr 969744-2680, angående drift av hemsida och drift och underhåll av sökbar medlemsdatabas på www.blf.se och IDEMIA Sweden AB (fd. Oberthur Technologies), org.nr 556029-7250, angående tillverkning av presskort.

8. Andra webbsidor

Denna information om personuppgiftsbehandling är endast tillämplig på www.blf.se. Vår webbsida innehåller länkar till andra webbsidor. BLF är givetvis inte ansvarig för innehåll på externa webbsidor även om BLF hänvisar till dem.

9. Kontakt, frågor eller klagomål

Om du har en fråga eller ett klagomål kan du kontakta vår verksamhetsledare Putte Salminen via [email protected] eller 08-555 963 10 eller via post till BLF, Hornsgatan 103, 10 tr. 117 28 Stockholm. Klagomål kan även framföras till tillsynsmyndigheten Datainspektionen på [email protected]

10. Integritetspolicyns giltighet

Denna integritetspolicy gäller från den 25 maj 2018 och tills vidare

Styrelsen i BLF, den 23 maj 2018.

 

Bildleverantörernas Förening – BLF
Hornsgatan 103
117 28 Stockholm

Telefon: 08-555 963 10
Mejl: [email protected]
Hemsida: www.blf.se