BLF har svarat på remissen ”Stärkt ordning och säkerhet i domstol” (SOU 2017:46). I bifogad pdf kan du ta del av vårat svar.
Har du frågor i ärendet kontaktar du kansliet.

REMISSVAR