Vi har varit remissinstans för SOU 2022:44 Kreativa Sverige! Bifogat har du vårt yttrande men även en länk till utredningen som du kan ladda ned som en pdf.

Styrelsen i BLF_Fotograferna