Grovt upphovsrättsbrott och grovt varumärkesbrott SOU 2018:6

Om Bildleverantörernas Förening – BLF

Bildleverantörernas förening är en branschorganisation för företag som arbetar professionellt med bild, film eller video. Vi har funnits sedan 1950. Våra ca 200 medlemsföretag består av fotografer, filmare, producenter, arkiv och bildbyråer. Av organisationerna inom bild och film erbjuder BLF den bredaste branschkompetensen. Medlemsföretagen består av allt från enmansföretag till stora nyhetsaktörer som TT Nyhetsbyrån. BLF bevakar upphovsrätten. Vi ger årligen ut guider med rekommendationer kring prissättning av bild och film, och våra leveransvillkor är ledande i branschen.

I dagsläget är det cirka 250 företag, förbund och organisationer som abonnerar på våra guider. Vi har tillsammans med Svenska Fotografers Förbund en daglig rådgivning dit både yrkespersoner, företag och allmänhet kan vända sig för att ställa yrkesfrågor som prissättning och praktisk upphovsrätt. BLF är sedan många år remissinstans för lagförslag kring branschfrågor inom bild, film och upphovsrätt.

BLF är också medlem i Bildupphovsrätt, Bonus Copyright Access, och Coordination of European Picture Agencies Press Stock Heritage, CEPIC, en europeisk organisation för bildbyråer och bildbyråorganisationer med 600 medlemmar från 20 länder. BLF sitter i CEPIC:s styrelse och innehar där en vice ordförandepost.

 

 

Sammanfattning:

Bildleverantörernas Förening – BLF – begränsar sitt yttrande till den del av förslaget som hanterar upphovsrätten. Vi tillstyrker förslaget om att införa ”Grovt upphovsrättsbrott” med de reservationer och kommentarer som organisationerna KLYS och Copyswede framför i sitt gemensamma yttrande. Därtill vill vi från vår horisont påpeka att det är viktigt att hålla ihop tolkningen av värdet på upphovsrätt.

Sedan Patent- och marknadsdomstolen inrättades den 1 september 2016 har vi som bransch-organisation fått signaler om att förståelsen inte är på en önskvärd nivå hos domstolen om det ekonomiska värdet i bild och film. Det leder till domar med utdömda skadestånd som är låga. Något som sänder signaler till upphovspersonerna om att deras skapande inte har det värde som det förtjänar, men det blir tyvärr också en signal till den som gör intrång om att det inte är någon påtaglig ekonomisk risk att inte göra rätt för sig.

Som KLYS och Copyswede, och även experten Henrik Rasmusson, skriver är det lämpligt med ett riktmärke på 5 prisbasbelopp som gräns för betydande vinning istället för föreslagna 25 prisbasbelopp. På så sätt jämställs upphovsrättsbrott med förmögenhetsbrott och förhoppningsvis ger det i sig en positiv effekt vid bedömning av andra upphovsrättsärenden.

Stockholm den 5 juni 2018
Putte Salminen, verksamhetsledare i BLF