Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område – genomförande av direktiv 2004/48/EG

Mottagare: Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och transporträtt 103 33 STOCKHOLM Inbjudna att lämna remissvar avseende departementspromemorian Ds 2007:18 Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område – genomförande av direktiv 2004/48/EG får Bildleverantörernas Förening (BLF) härmed avge följande remissyttrande:

Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område – genomförande av direktiv 2004/48/EG

Mottagare: Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och transporträtt 103 33 STOCKHOLM Inbjudna att lämna remissvar avseende departementspromemorian Ds 2007:18 Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område – genomförande av direktiv 2004/48/EG får Bildleverantörernas Förening (BLF) härmed avge följande remissyttrande: Bildleverantörernas Förening är Sveriges Läs mer…