Även Bildleverantörernas förening (BLF) är kritisk mot regeringens förslag till lag om kränkande fotografering. Det är svårt att se nyttan med ett förbud att fotografera. Det blir ett större ingrepp i yttrandefriheten än skydd för de som kränks, säger ordföranden i BLF Johan Främst i en kommentar till lagrådsremissen.

Johan Främst säger:
”Personligen anser jag att kränkandet egentligen är relaterat till användandet /publiceringen. Jag har svårt att se nyttan med fotoförbud, det blir ett större ingrepp i yttrandefriheten än skydd för det som kränks.
Risken är att begreppet fotoförbud används för yvigt, och att det man åsyftar att stoppa antagligen kommer kunna fortsätta ändå. Hittar man en dold kamera måste den antagligen bindas till en enskild person m.m.
Samtidigt så drabbas fotografen som gör sitt jobb eller den som inte har några onda avsikter. Någonstans förbjöd man jufotografering av luciatåg på dagis i Östergötland, det slog helt fel. Helt plötsligt blev det näst intill kriminellt att dokumentera barnens uppväxt och aktiviteter.”

BLF: s juridiska rådgivare Staffan Teste vill vid en jämförelse framhålla att lagrådsremissen är bättre skriven än det ursprungliga lagförslaget. Men att det finns alltjämt en del formuleringar som lämnar utrymme för godtycke. Det återstår att se hur domstolarna kommer att tolka gränsdragningen mellan å ena sidan professionella pressfotografer och filmare, å den andra sidan allmänheten med kameror, menar han. I princip, när man läser det finstilta, finns det dock mycket gemensamt jämfört med de pressetiska reglerna, tycker Teste.

PS.

    Här kan du läsa hela lagrådsremissen!