Till justitiedepartementet

Beträffande BLF:s remissvar upphovsrätten i informationssamhället – genomförande av direktiv 2001/29/EG m m (Ds:2003:35)

Eftersom en större diskussion har uppstått kring avgifterna på inspelningsbara DVD-skivor vill vi peka på det besvärliga i att ej ersättning utgår för lagring på hårddiskar.

 

Det kan uppfattas märkligt att det finns en så stor skillnad i nya lagförslaget mellan avgifterna idag på t ex inspelningsbara VHS-kasetter och framtida inspelningsbara DVD-skivor.

Lagras 2 timmar film på ett VHS-band blir ersättningen till upphovsmännen 3 kr mot 2 timmar på en 4,7 GB RW DVD för 32,90 kr ersättning. Båda inspelningsbara flera gånger.

Nu spår man att DVD med inspelningsfunktioner skall bli årets julklapp 2003 och då ersätta VHS-spelaren. Det ”familjen Svensson” gör då är att lagligt kopiera TV-program för att se de när de har tid e.dyl. p.s.s. som de nu spelar in TV-program på VHS. De använder då istället DVD RW–skivor och får alltså betala 4700 x 0,7 öre = 32,90 i kopieringsersättning per skiva (för att helt lagligt spela in TV-program).

Ungdomarna som nu tankar ner filmer (olagligt utlagda i många fall) från nätet, bränner över huvud taget inte ner dessa filmer utan lägger de på hårddisken – tittar – bjuder ut dem till andra via p2p – peer to peer. De måste lagra dem på detta sätt, på hårddisk på Internetansluten dator, för att komma åt – få tillåtelse – att tanka ner andra (olagliga) filmer i denna byteshandelns värld.

Dessa ungdomar, som är de största inkräktarna i upphovsrättssammanhang, betalar alltså inget för denna olagliga användning av upphovsrättsligt skyddat material emedan ”familjen Svensson” kommer att få betala relativt mycket för den inspelning de gör helt lagligt.

Vår uppfattning är att avgifter bör tas ut även på hårddiskar såväl i datorn som extra hårddiskar. Hur lösningen skall se ut för avgifter på RW DVD kan vi inte uttala oss om, men frågan är värd att se över från justitiedepartementets sida.