Foto och text av Magnus Wahman, styrelseledamot i BLF Bildhantering AB.

Samtidigt som festivalen i Cannes lockade världens främsta skådespelare, regissörer, producenter och filmfolk samlades några av världens främsta inom ett annat område några mil österut. Nämligen i Juan Les Pines utanför Antibes där årets CEPIC-kongress hölls. I stället för röda mattor, limousiner och galamiddagar bjöds det på föreläsningar om utvecklingen inom AI och hur bildbranschen ska hitta sätt att förhålla sig till den utveckling som går så fort. Med bildbyråbranschen som utgångspunkt har Cepic på senare år utvecklats till att gå i täten för den skara som arbetar för fotografer och bildskapares vidare utveckling och fortlevnad i förhållande till den nya tekniken och dess möjligheter och hot. 

Under kongressens tre dagar kunde vi lyssna till föreläsningar och debatter om olika sätt att delta i utvecklingen. Getty Images VD Craig Peters ifrågasatte till en början att Google ens var inbjudna till dagarna, då de i mångas ögon är motståndarna till oss som värnar upphovsrätten. Men snart var det konstruktiva diskussioner med både dessa och företrädare från världens ledande bildbyråer och bildorganisationer. 

Tillsammans med Lasse Modie, som sitter i styrelsen för CEPIC, representerade jag BLF Bildhantering AB och Fotograferna och lyssnade på intressanta samtal och mötte människor som vi inom våra organisationer har och kommer att ha stor nytta av i framtiden. 

Hur ska AI generera inkomster?
Vad är nästa steg i utvecklingen?
Vill man vara en del av problemet eller lösningen?
Är AI en möjlighet eller en risk?
Hur ska vi skydda upphovsrätten i förhållande till AI?

Frågorna var många och så även åsikterna för hur vi ska agera. Någon liknade fotografers tillvaro nu med hur målare och konstnärer upplevde situationen när kameran kom för 150 år sedan och någon annan propagerade för att branschen behöver hitta regelverk och riktlinjer för hur vi ska handskas med möjligheterna och problemen som AI innebär. Det var ingen som hade den slutliga lösningen på problemet och det var det nog ingen som hade förväntat sig heller. Däremot tror jag de flesta var eniga om att samtal och utbyte av erfarenheter är vad som krävs för att fotografer och bildorganisationer världen över ska fortsätta att utvecklas och kunna ha sitt företagande kvar.

Som nämnts fanns representanter från både Getty Images och Google representerade och från de andra stora bildbyråerna var Shutterstock och Depositphotos på plats. Men också copyrightorganisationer, experter på metadata och mindre bildbyråer som specialiserat sig inom olika områden presenterade sig och deras syn på framtiden och erbjöd samarbeten.

Och mitt bland alla möten, paneldiskussioner, föreläsningar och rapporteringar står CEPIC. Organisationen som arrangerar det hela och är en väldigt viktig aktör, framför allt i Europa, med sitt påverkansarbete i EU och sin opinionsbildning och tro på framtiden och där vi i BLF Bildhantering är aktiva medlemmar.