Svenska Fotografers Förbund genomförde i mars en enkät bland sina medlemmar och frågade hur många som ansåg sig ha förlorat avtal och affärsmöjligheter. 83 procent svarade att så hade skett och 20 procent ansåg sig inte kunna överleva längre än tre månader. Även Svenska Journalistförbundet har sänt  ut en enkät där nästan 50 procent av medlemmarna, skribenter och fotografer,  svarade att de har förlorat uppdrag.

Läs mer här: